Wiadomości

Powiat - Bezpieczeństwo na drogach

Data publikacji 06.12.2021

W listopadzie 2021 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 36 zdarzeń: 3 wypadki oraz 33 kolizje drogowe /w wypadkach 4 osoby zostały ranne/.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba
wypadków drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

4

2

3

Od początku roku

30

29

31

 

Liczba
kolizji drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

28

25

33

Od początku roku

390

316

295

 

Liczba
osób rannych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

5

3

4

Od początku roku

43

38

30

 

Liczba
osób zabitych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

3

1

6

 PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących w listopadzie 2021 roku to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości – 5 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości – 4 zdarzenia

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Droga krajowa nr 32 granica powiatu grodziskiego – granica woj. lubuskiego (Kargowa) –  9 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 8 kolizji/

 

Drogi wojewódzkie:

W303 skrzyżowanie z drogą K32 Powodowo – Siedlec – Grójec Wielki – granica województwa lubuskiego – 2 zdarzenia /kolizje/

W305 granica powiatu nowotomyskiego - Barłożnia – Wolsztyn – Wieleń – granica województwa lubuskiego – 3 zdarzenia /1 wypadek, 2 rannych, 2 kolizje/

W313 odcinek 1 km drogi między miejscowościami Kargowa – Babimost (województwo lubuskie) – nie odnotowano zdarzeń

W314 granica województwa lubuskiego – Wilcze – Świętno – nie odnotowano zdarzeń

W315 Wolsztyn – Obra – Świętno granica województwa lubuskiego –  nie odnotowano zdarzeń

W316 granica województwa lubuskiego – Kaszczor – droga W305  – nie odnotowano zdarzeń        

Drogi powiatowe – 10 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 9 kolizji/

najbardziej zagrożone odcinki: droga P3820P – od DW305 w m. Mochy – Nowa Wieś – Przemęt – Bucz – granica powiatu kościańskiego – 2 kolizje, droga P3821P – od Wieleń ul. Wczasowa – Radomierz – Przemęt ul. Jagiellońska – 2 zdarzenia /1 wypadek, 1 ranny, 1 kolizja/

Drogi gminne na terenie gminy Wolsztyn – 10 zdarzeń /kolizje/                                                

Drogi gminne na terenie gminy Przemęt – 1 kolizja    

Drogi gminne na terenie gminy Siedlec – 1 kolizja                 

Miasto Wolsztyn – 14 zdarzeń /kolizje/ (na wszystkich kategoriach dróg) – 2 kolizje na ulicy Żeromskiego i Al. Niepodległości, po 1 kolizji na ulicach: Kocha, 5 Stycznia, Spokojna, Kusocińskiego, Przemysłowa, Strzelecka, Poniatowskiego, Kościelna, Komorowska, Wodna.  

 

 NIETRZEŹWI KIEROWCY

W listopadzie 2021 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu wolsztyńskiego 4 kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 1 kierującego pojazdem niemechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (w tym w stanie nietrzeźwości). Nietrzeźwy kierowca był sprawcą 1 kolizji drogowej.

 SPRAWCY

W listopadzie 2021 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 23 zdarzenia, kierujący samochodem ciężarowym do 3,5 tony spowodowali 2 zdarzenia, kierujący samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony spowodowali 5 zdarzeń, 1 zdarzenie spowodował kierujący motorowerem.

Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 1 zdarzenie drogowe (w wyniku utraty równowagi upadek w bok przejeżdżającego jezdnią samochodu osobowego).

  OFIARY

W listopadzie 2021 roku w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym - 0

- kierujący motocyklem - 0

- kierujący rowerem - 0

- pieszy uczestnik ruchu – 0

- pasażer samochodu - 0

Powrót na górę strony