Wiadomości

Powiat - Bezpieczeństwo na drogach

Data publikacji 07.02.2019

W styczniu 2019 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 37 zdarzeń: 2 wypadki drogowe oraz 35 kolizji drogowych /w wypadkach 2 osoby zostały ranne/.

  STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

2

2

Od początku roku

2

2

2

 

Liczba kolizji
drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

24

33

35

Od początku roku

24

33

35

 

Liczba
osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

2

2

Od początku roku

2

2

2

 

Liczba
osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących w styczniu 2019 roku to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości – 6 zdarzeń

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2 zdarzenia

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Droga krajowa nr 32 granica powiatu grodziskiego – granica woj. lubuskiego (Kargowa) –  6 zdarzeń /kolizje/

Drogi wojewódzkie: W305 granica powiatu nowotomyskiego - Barłożnia – Wolsztyn – Wieleń – granica województwa lubuskiego - 9 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 8 kolizji/

W303 skrzyżowanie z drogą K32 Powodowo – Siedlec – Grójec Wielki – granica województwa lubuskiego – 1 zdarzenie /kolizja/           

W315 Wolsztyn – Obra – Świętno granica województwa lubuskiego – nie odnotowano zdarzeń

W316 granica województwa lubuskiego – Kaszczor – droga W305 -  – nie odnotowano zdarzeń 

Drogi powiatowe – 13 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 12 kolizji/ m.in. droga P3807 Wolsztyn ul. Lipowa – Adamowo – Błocko – granica powiatu grodziskiego – 1 wypadek, 1 kolizja,  na drogach nr P3820 Mochy – Przemęt – Bucz – granica powiatu kościańskiego - 4 kolizje, droga P3821P Wieleń droga W305 – Przemęt – 1 kolizja, droga P3829 Wolsztyn ul. Drzymały - 2 kolizje, droga P3813P droga wojewódzka 305 (Stary Widzim) – Kębłowo – Świętno – 2 kolizje

Drogi gminne na terenie gminy Wolsztyn – 8 zdarzeń /8 kolizji/                                                 

Drogi gminne na terenie gminy Przemęt – nie odnotowano,   

Drogi gminne na terenie gminy Siedlec – nie odnotowano,                

Miasto Wolsztyn – 12 zdarzeń (1 wypadek, 1 ranny, 11 kolizji) ulice: Lipowa – wypadek, kolizje na ulicach: Poniatowskiego – 2 , po 1 kolizji : 5 Stycznia, Drzymały, Dworcowa, Inwestycyjna, Komorowska, Kusocińskiego, Spokojna, Strzelecka, Żeromskiego.

 

  NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2019 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu wolsztyńskiego 6 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu (w tym w stanie nietrzeźwości) oraz 1 nietrzeźwego kierującego pojazdem nie mechanicznym. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 3 kolizji drogowych.

 

SPRAWCY

W styczniu 2019 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 2 zdarzenia, po 1 zdarzeniu spowodowali kierujący pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 t, motorowerem, rowerem. Nie udało się ustalić 1 z pojazdów sprawców. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali zdarzeń drogowych,

 

OFIARY

W styczniu 2019 roku w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym - 0

- kierujący rowerem - 0

- pieszy uczestnik ruchu – 0

- pasażer samochodu - 0

Powrót na górę strony