Wiadomości

Powiat - Bezpieczeństwo na drogach

Data publikacji 13.02.2018

W styczniu 2018 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 35 zdarzeń: 2 wypadki drogowe oraz 33 kolizje drogowe /w wypadkach 2 osoby zostały ranne/.

  STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

2

2

Od początku roku

1

2

2

 

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

28

24

33

Od początku roku

28

24

33

 

Liczba
osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

2

2

Od początku roku

1

2

2

 

Liczba
osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących w styczniu 2018 roku to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości – 8 zdarzeń

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń  

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Droga krajowa nr 32 granica powiatu grodziskiego – granica woj. lubuskiego (Kargowa) –  6 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 5 kolizje/

Drogi wojewódzkie: W305 granica powiatu nowotomyskiego - Barłożnia – Wolsztyn – Wieleń – granica województwa lubuskiego - 6 zdarzeń /6 kolizji/

W303 skrzyżowanie z drogą K32 Powodowo – Siedlec – Grójec Wielki – granica województwa lubuskiego – 2 zdarzenia /2 kolizje/            

W315 Wolsztyn – Obra – Świętno granica województwa lubuskiego – nie odnotowano zdarzeń

W316 granica województwa lubuskiego – Kaszczor – droga W305 -  – nie odnotowano zdarzeń 

Drogi powiatowe – 13 zdarzeń /1 wypadek, 1 ranny, 12 kolizji/ m.in. droga P3807 Wolsztyn ul. Lipowa – Adamowo – Błocko – granica powiatu grodziskiego – 1 wypadek, 4 kolizje,  na drogach nr P3820 Mochy – Przemęt – Bucz – granica powiatu kościańskiego - 1 kolizja, droga P3821P Wieleń droga W305 – Przemęt – 1 kolizja, droga P3829 Wolsztyn ul. Drzymały - 1 kolizja,

Drogi gminne na terenie gminy Wolsztyn – 8 zdarzeń /8 kolizji/                                                  

Drogi gminne na terenie gminy Przemęt – nie odnotowano,   

Drogi gminne na terenie gminy Siedlec – nie odnotowano,                

Miasto Wolsztyn – 17 zdarzeń (17 kolizji) ulice: Poznańska – 3, Lipowa – 3 , po 1 kolizji na ulicach 5 Stycznia, Bohaterów Bielnika, Drzymały, Fabryczna, Gajewskich, Marcinkowskiego, Niepodległości, Poniatowskiego, Powstańców Wlkp., Rynek, Słowackiego.

 

  NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2018 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu wolsztyńskiego 11 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu (w tym w stanie nietrzeźwości) oraz 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami nie mechanicznymi. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 3 kolizji drogowych.

  SPRAWCY

W styczniu 2018 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 26 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 2 zdarzenia, kierujący pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 1 zdarzenie. Nie udało się ustalić 4 pojazdów sprawców. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali zdarzeń drogowych,

  OFIARY

W styczniu 2018 roku w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- kierujący samochodem osobowym - 0

- kierujący rowerem - 0

- pieszy uczestnik ruchu – 0

- pasażer samochodu - 0

Powrót na górę strony