Wiadomości

Podsumowanie działań ZNICZ 2012

Data publikacji 05.11.2012

zni1Policyjna akcja ZNICZ, którą w tym roku realizowano od 31 października do 4 listopada dobiegła końca. W Wolsztynie oraz na terenie całego powiatu  w rejony cmentarzy oraz na drogi dojazdowe do nekropolii skierowano niemal 90 funkcjonariuszy. Policjanci pełnili służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, informowali zmotoryzowanych spoza Wolsztyna o funkcjonujących parkingach, kierowali ruchem pieszym i kołowym …

zni1
znicz121
znicz12
 
Policyjna akcja ZNICZ od lat wpisuje się w Święto Zmarłych, od lat również jest czasem wzmożonej pracy dla funkcjonariuszy pełniących służbę w okolicach nekropolii. W tym roku (podobnie jak w roku ubiegłym) większość kierujących dostosowała styl swojej jazdy do panujących warunków drogowych. Dzięki temu wzmożony ruch w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych patrolowany przez wolsztyńskich stróżów prawa nie przełożył się na zaistnienie wypadków, a ograniczył zaledwie do dwóch niegroźnych kolizji. Wolsztyńscy kierowcy znacząco odbiegali również od ogólnokrajowej tendencji dotyczącej jazdy pod wpływem alkoholu. Podczas akcji ujawniono zaledwie dwóch  amatorów jazdy "na podwójnym gazie". W obu przypadkach policjanci udaremnili kierującym dalszą jazdę, a w sprawach wszczęte zostały postępowania przygotowawcze.

 

Policjanci obecni w czasie działań na cmentarzach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie odnotowali zdarzeń o charakterze kryminalnym, w tym szczególnie często występujących w tym okresie kradzieży i kradzieży kieszonkowych.

Podsumowując akcję można stwierdzić, że działania prewencyjne wolsztyńskiej Policji a szczególnie obecność umundurowanych funkcjonariuszy w wielu newralgicznych miejscach naszego powiatu przyczyniły się do ograniczenia  liczby odnotowanych zdarzeń zarówno kryminalnych jak i drogowych. Skutek ten jest wypadkową działania nie tylko policjantów. Mają w nim swój udział  także inne służby odpowiadające za bezpieczeństwo jak również sami mieszkańcy naszego rejonu. Dzięki wzrastającej z roku na rok świadomości społecznej, prewencyjnemu myśleniu w dziedzinie bezpieczeństwa liczbę negatywnych zdarzeń na każdym polu można skutecznie obniżać. Dla wolsztyńskich funkcjonariuszy będzie to z pewnością cel do realizacji na następny rok.

Powrót na górę strony