Wiadomości

Działania policji ZNICZ 2012

Data publikacji 26.10.2012

kontrola drogowa.jpgKomenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w dniu Wszystkich Świętych oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzi działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń charakterystycznych dla tego okresu. Policjanci będą pełnić służbę w rejonie nekropolii naszego powiatu, a największego nasilenia ruchu spodziewamy się w dniach od 31 października do 2 listopada...

mapa1listopad2012

Głównym zadaniem policjantów pełniących służbę w rejonach cmentarzy jest zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w pobliżu cmentarzy i na drogach dojazdowych, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych jego uczestników, kontrola właściwego używania świateł zewnętrznych pojazdu oraz udzielanie informacji zainteresowanym o czasowych zmianach komunikacyjnych w organizacji ruchu.

W dniach od 30 października do 2 listopada w Wolsztynie na ulicach przyległych do cmentarzy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyły wprowadzenia czasowego zakazu zatrzymywania się, przy jednoczesnym wytyczeniu miejsc parkingowych w innej lokalizacji. Podyktowane to jest koniecznością zapewnienia płynności ruchu kołowego, a jednocześnie bezpieczeństwa pieszych, których z pewnością w okolicach każdej z nekropolii będzie więcej niż zwykle. Wprowadzony zakaz zatrzymywania obowiązywać będzie:

a) ulicy Powstańców Wielkopolskich należy wprowadzić znaki B-36 „zakaz zatrzymywania”
- na odcinku od ulicy Żegockiego do Nowej,
- na odcinku od ulicy Krętej do Cichej,
(na odcinku od Nowej do dr. 32 znak B-36 ustawić po prawej i lewej stronie ulicy),
b) ulicy Słonecznej należy wprowadzić znaki B-36 „zakaz zatrzymywania”
- obustronnie na odcinku od Krętej do Garbarskiej,
- na odcinku od progu zwalniającego do Garbarskiej,
c) ulicy Nowej należy wprowadzić znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” po obu stronach jezdni – na całym odcinku ulicy,
d) ulicy Lipowej należy wprowadzić znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” po obu stronach jezdni – na odcinku od ulicy Nowej do Słowackiego. (Znaki na odcinku ulicy Lipowej -drogi powiatowej- zostaną ustawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wolsztynie).

2.W związku z bliską lokalizacją parkingu przy ul. Komorowskiej z cmentarzem proponuje się zasygnalizowanie znakami D-18 „ PARKING” zjazdu na parking, w następujących miejscach:

• skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Komorowską,
• skrzyżowanie dr. 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich,
• skrzyżowanie ul. Powstańców Wlkp. z ul. Krętą,
• skrzyżowanie krętej ze Słoneczną.

 

Zmiany w organizacji ruchu- zostaną wprowadzone w dniu 30.10.2012r. (od godz.12:00). 

 

Usunięcie znaków nastąpi w dniu 2.11.2012r.

 

ZAKAZ RUCHU CIÊŻARóWEK !

W dniach 31.10 i 01.11.2012 r. obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, i tak:

31 października 2012r.  w godz. 18.00-22.00

01 listopada 2012 r.   w godz. 08.00-22.00

 

POLICJANCI KIERUJ¡ RUCHEM !

Kierujący pojazdami, a także piesi powinni pamiętać, że tradycyjnie też nastąpią zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz stosować się do wszystkich poleceń policjantów, którzy w tych dniach w najbardziej newralgicznych punktach podejmą ręczne kierowanie ruchem.

Przypominamy postawy policjanta i światła, którym te postawy odpowiadają:

 

syglalizacja

 

  • Gdy policjant stoi PRZODEM LUB TYŁEM do naszego kierunku jazdy - to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego - ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE,
  • Gdy policjant stoi BOKIEM do naszego kierunku jazdy - to taką postawę można przyrównać do światła zielonego - MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE,
  • Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy z PODNIESION¡ RÊK¡ - to taką postawę można przyrównać do światła żółtego - NIE MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE, A POJAZDY KTóRE WJECHAŁY MUSZ¡ SKRZYŻOWANIE OPUŚCIĆ.
  • Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta BOKIEM - IDŹ, PRZODEM LUB TYŁEM - STóJ
Powrót na górę strony