Wiadomości

Policyjna akcja ZNICZ 2009

Data publikacji 30.10.2009

zni1Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w dniu Wszystkich Świętych oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzi działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń charakterystycznych dla tego okresu …

 

zni1
Począwszy od piątku 30 października prowadzone czynności polegać będą na skierowaniu do służby większej niż zwykle liczby patroli - głównie pieszych, ale także operacyjnych, których zadaniem będzie między innymi kontrolowanie parkingów pod kątem zapobiegania włamaniom do pojazdów, jak i ich kradzieży oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego.

 

Równolegle prowadzone będą działania pod kryptonimem „ZNICZ”. Jak wykazuje praktyka, rokrocznie w pierwszych dniach listopada, a szczególnie w dzień Wszystkich Świętych następuje znaczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego. Największe  natężenie ruchu koncentruje się w okolicach cmentarzy i dróg dojazdowych do nekropolii.  W miejsca te dla zapewnienia płynności ruchu kołowego kierowane będą patrole Referatu Ruchu Drogowego. Szczególna uwaga policjantów „drogówki” skierowana będzie na kierowców jadących z nadmierną prędkością, nie stosujących się do  znaków i sygnałów drogowych oraz nietrzeźwych użytkowników ruchu drogowego.

Przy znacznie zwiększonym ruchu kołowym wzrasta również zagrożenie udziałem w kolizji lub wypadku pieszych. Stąd też apel Policji do wszystkich, którzy pieszo wybiorą się na cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Absolutnym wymogiem bezpieczeństwa jest w tym przypadku korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych, a w miejscach gdzie funkcjonuje sygnalizacja świetlna stosowanie się do jej dyspozycji.

Nastąpią zmiany w organizacja ruchu na ulicach przyległych do wolsztyńskiego cmentarza. Polegać one będą na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania po jednej lub obu stronach jezdni zgodnie z ustawionym oznakowaniem:

·         ul. Nowa – na całej długości

·         ul. Lipowa – na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Żeromskiego

·         ul. Powstańców Wlkp. – na odcinku od ulicy Nowej do ulicy Spokojnej 

Kierowcy w tym przypadku mogą korzystać z ogólnodostępnych parkingów zlokalizowanych w innych częściach miasta.

Powrót na górę strony