Wolsztyn - Szkolenie dla pedagogów - Programy prewencyjne - KPP Wolsztyn

Programy prewencyjne

Wolsztyn - Szkolenie dla pedagogów

image001Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie odbyło się szkolenie z zakresu problematyki narkotykowej, którego adresatami byli pedagodzy ze szkół powiatu wolsztyńskiego. Przedsięwzięcie jest jednym z działań realizowanych w ramach akcji "Stop Narkotykom". Poza przedstawicielami środowiska nauczycielskiego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji oraz Sądu …
11.03.2014r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie odbyło się szkolenie dla pedagogów szkolnych, podczas którego omówiono szeroko rozumianą problematykę narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Szkolenie, które przygotowali policjanci Zespołu ds. Nieletnich rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie kom. Jarosław Frąckowiak witając w imieniu Komendanta Zbigniewa Drzymały wszystkich obecnych. 

Komisarz Jarosław Frąckowiak jako pierwszy punkt spotkania przedstawił założenia programu prewencyjnego „Bezpiecznie, to znaczy wiedzieć i znać” skierowanego do uczniów klas 0-III, którego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Następnie głos zabrali policjanci Zespołu ds. Nieletnich sierż.sztab. Artur Lorenz i st.sierż. Damian Gorzelniak, oraz Naczelnik Wydziału Kryminalnego st.asp. Zbigniew Olszak, którzy zapoznali zebranych z podstawowymi informacjami na temat używania środków psychoaktywnych i omówili indywidualne, psychiczne, społeczne, środowiskowe przyczyny używania przez młodzież środków psychoaktywnych. Policjanci sklasyfikowali też rodzaje uzależnień, z wyszczególnieniem uzależnienia psychicznego i fizycznego, wskazali na najczęstsze przyczyny inicjacji narkotykowej, oraz omówili obowiązujące w Polsce przepisy karne zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaprezentowali też kilkadziesiąt próbek różnego rodzaju narkotyków wchodzących w skład zestawu edukacyjnego Drug-box, który od kilku dni znajduje się na wyposażeniu wolsztyńskiej Komendy.

Na podstawie materiałów postępowań przygotowawczych realizowanych w ubiegłym oraz bieżącym roku opisali realizowane przez wolsztyńskich policjantów działania na rzecz minimalizacji zjawiska oraz jej skali na terenie powiatu wolsztyńskiego.

Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Krzysztof Błoszyk omówił realizowane na bieżąco założenia programu „Stop Narkotykom”. W swoim wystąpieniu wskazał też na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy szkołami, Policją i Sądem. Współpraca ta jak stwierdził jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zakładanych skutków akcji.

Ostatnim punktem szkolenia była dyskusja na temat zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej. Zebrani zgodnie stwierdzili, że gwarantem powodzenia podejmowanych działań zapobiegawczych jest aktywny udział każdej ze stron, a jednocześnie włączenie w nie rodziców uczniów.

{galeria}SZKOLENIEPEDAGOGOW{/galeria}