Reklama alkoholu - Programy prewencyjne - KPP Wolsztyn

Programy prewencyjne

Reklama alkoholu

Poniżej przedstawiamy wybrane przepisy Ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.)
images.jpg