BEZPIECZNY PRZEJAZD - Programy prewencyjne - KPP Wolsztyn

Programy prewencyjne

BEZPIECZNY PRZEJAZD

Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych ...

BEZPIECZNY PRZEJAZD ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE  !!! 

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych na całym świecie jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei i policji, administracji i samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. 


Przypominamy Państwu podstawowe zasady zachowania się podczas przekraczania takich miejsc. Sprawę zachowania kierowcy na przejeździe reguluje artykuł 28 prawa o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawny sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującym pojazdem zabrania się:- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie zostało zakończone,- wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.Wykroczeniami najczęściej popełnianymi na przejazdach kolejowych przez kierowców są:- niezachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu i w trakcie jego przekraczania,- brak reakcji na znak drogowy „STOP”,- wjazd na przejazd z rogatkami w czasie ich zamykania,- omijanie „slalomem” półrogatek,- brak reakcji na sygnalizację świetlną i dźwiękową o zbliżającym się pociągu.

KIEROWCO PAMIÊTAJ!!!

- Ludzie i technika są zawodni. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania nawet wtedy, gdy zbliżasz się do przejazdu strzeżonego przez dróżnika,

- Traktuj każdy przejazd kolejowo – drogowy jak skrzyżowanie z drogą uprzywilejowaną,

- Nie ma stuprocentowo bezpiecznych skrzyżowań, nie ma też stuprocentowo bezpiecznych przejazdów kolejowych. Na żadnym niezależnie od sposobu ich zabezpieczania, nic nie zastąpi ostrożności kierowcy,

- Maszynista pociągu, który widzi nagłe wtargnięcie samochodu na przejazd, nie może ominąć samochodu. Może tylko włączyć hamulec i czekać na zdarzenie.

- Pociąg waży nie mniej, niż kilkaset ton, jego droga hamowania to przynajmniej kilkaset metrów.