Powiat - kampania edukacyjna dotycząca spalania śmieci

policja logoKomenda Powiatowa Policji w Wolsztynie wspólnie z Urzędem Miasta w Wolsztynie prowadzi działania edukacyjne, których celem jest podniesienie wiedzy dotyczącej odpowiedzialności prawnej oraz następstw dla środowiska naturalnego wynikających ze spalania śmieci. W ramach akcji do mieszkańców powiatu trafi  ulotka dotycząca przedmiotowej problematyki, zorganizowany zostanie również konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich typów szkół. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków WFOŚiGW w Poznaniu ...
 
Projekty realizowane dzięki wsparciu środkami ze źródeł pozabudżetowych, w wyniku umów o dofinansowanie podpisanych od roku 2015:

„Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? Czy wiesz, że zanieczyszczasz środowisko, popełniasz wykroczenie, a nawet przestępstwo?”
Priorytet: Upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane drukiem i w wersji elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne, dotyczące obszaru województwa wielkopolskiego.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. -  listopad 2016 r.
Wartość projektu: 4,1 tys. zł  
Kwota i forma dofinansowania: 4,0  tys. zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Projekt obejmuje opracowanie i druk ulotek edukacyjno – informacyjnych oraz organizację konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej pn.:  „Nie spalaj śmieci w swoim piecu, nie śmieć, nie wyrzucaj odpadów do lasu, nie popełniaj wykroczeń i przestępstw”. Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta w Wolsztynie.


Ulotka edukacyjno – informacyjna [PDF]

 

ulotka_smieci_2016a
ulotka_smieci_2016b
Powrót na górę strony