Akcja "Bezpieczny przejazd"

image005Policjanci wolsztyńskiej drogówki wspólnie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei ze Zbąszynka włączając się w kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” przeprowadzili dziś działania na kilku przejazdach kolejowych w Wolsztynie. W ramach akcji rozdano około kilkaset ulotek informacyjnych …

02.09.2016r. na przejazdach kolejowych u zbiegu ulic 5 stycznia i Poniatowskiego oraz przy ul. Fabrycznej policjanci WRD KPP w Wolsztynie oraz funkcjonariusze SOK  ze Zbąszynka przeprowadzili działania prewencyjne w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd – Zatrzymaj się i Żyj”.
 
Akcja polegała na kontroli bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych przez kierowców, pieszych i rowerzystów. Zwracano uwagę na brak przestrzegania przepisów drogowych jak: przejeżdżanie lub przechodzenie przez przejazd w momencie opuszczania i podnoszenia rogatek. Podczas działań rozdano kilkaset ulotek informacyjnych o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Celem akcji było przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców i pieszych przekraczających przejazdy kolejowe, tym samym zmniejszenie liczby wypadków.
 
W realiach Wolsztyna jest to tym ważniejsze, że przejazd kolejowy u zbiegu ulic 5 Stycznia i Poniatowskiego każdego dnia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przekraczać będzie kilkuset uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1.

Przypominamy, że podstawowe zasady zachowania kierowcy na przejeździe reguluje artykuł 28 prawa o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawny sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującym pojazdem zabrania się:- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie zostało zakończone,- wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany. Wykroczeniami najczęściej popełnianymi na przejazdach kolejowych przez kierowców są:- niezachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu i w trakcie jego przekraczania,- brak reakcji na znak drogowy „STOP”,- wjazd na przejazd z rogatkami w czasie ich zamykania,- omijanie „slalomem” półrogatek,- brak reakcji na sygnalizację świetlną i dźwiękową o zbliżającym się pociągu.

KIEROWCO PAMIÊTAJ!!!

- Ludzie i technika są zawodni. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania nawet wtedy, gdy zbliżasz się do przejazdu strzeżonego przez dróżnika,

- Traktuj każdy przejazd kolejowo – drogowy jak skrzyżowanie z drogą uprzywilejowaną,

- Nie ma stuprocentowo bezpiecznych skrzyżowań, nie ma też stuprocentowo bezpiecznych przejazdów kolejowych. Na żadnym niezależnie od sposobu ich zabezpieczania, nic nie zastąpi ostrożności kierowcy,

- Maszynista pociągu, który widzi nagłe wtargnięcie samochodu na przejazd, nie może ominąć samochodu. Może tylko włączyć hamulec i czekać na zdarzenie.

- Pociąg waży nie mniej, niż kilkaset ton, jego droga hamowania to przynajmniej kilkaset metrów.

{galeria}BEZPIECZNYPRZEJAZD2016{/galeria}

Powrót na górę strony