Uwaga na fajerwerki

petardyPomimo apeli i surowych przepisów mówiących o zakazie sprzedaży petard i fajerwerków dzieciom, widok najmłodszych bawiących się środkami pirotechnicznymi nie należy do rzadkości. Aby zapobiegać tego typu zagrożeniom  Policja prowadzi  kontrole sklepów oraz punktów handlowych. Ich efektem są kary pieniężne i wnioski o ukaranie kierowane do sądu wobec osób łamiących zakaz sprzedaży tych artykułów nieletnim. Niestety często okazuje się, że to sami rodzice kupią swoim pociechom fajerwerki.
Apelujemy, aby kupować środki pirotechniczne jedynie w sprawdzonych sklepach, nie zaś na bazarach i straganach. Radzimy również, aby przy korzystaniu z petard i fajerwerków zachować szczególną ostrożność oraz zwrócić uwagę na dzieci, które nie powinny bawić się fajerwerkami.
 
Przypominamy ponadto, iż za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Oto kilka praktycznych porad:

• Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

• Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.

• Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.

• Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.

• Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się.

• Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

• Oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku.

• Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

• Szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.
 

 

Powrót na górę strony