Ogólnopolska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

imagesW ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”  na terenie całego kraju powstało 16 Ośrodków Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zlokalizowane one zostały przy obecnie funkcjonujących organizacjach pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem …

Na terenie województwa wielkopolskiego ośrodek utworzony został przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Orła Białego 20, tel. 061 425-57-82. Na miejscu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail można tam uzyskać wszelkie przydatne informacje. Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przestępstwa na tle seksualnym, przeciwko życiu, przemoc domowa) osobie pokrzywdzonej przydziela się opiekuna, którego rolą jest zapewnienie niezbędnej pomocy świadczonej poza ośrodkiem, m.in. w formie asysty, załatwienia formalności urzędowych, udzielania informacji w jaki sposób i gdzie może uzyskać dalszą pomoc. Pomoc taka świadczona jest w tym przypadku także po zakończeniu postępowania sądowego i ma charakter indywidualny.
Powrót na górę strony