Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W WOLSZTYNIE
UL. DWORCOWA 1,  64-200 WOLSZTYN  

dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl 
komendant.
wolsztyn@po.policja.gov.pl 

 

 

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji


47 77 282 10
 

Dyżurny


47 77 282 00
 

Pomocnik Dyżurnego


47 77 282 11
 

Fax   


47 77 282 15
 

Numer alarmowy

112

  W Y D Z I A Ł    K R Y M I N A L N Y

Sekretariat


47 77 282 70
 

Naczelnik


47 77 282 71

Z-ca Naczelnika


47 77 282 72
 

Fax


47 77 282 75
 

W Y D Z I A Ł     P R E W E N C J I

Sekretariat


47 77 282 20
 

Naczelnik


47 77 282 21
 

Z-ca Naczelnika


47 77 282 22
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

Rewir Dzielnicowych

 

47 77 283 29


47 77 282 40

47 77 282 42
 

Zespół ds. Wykroczeń


47 77 282 27
 

Zespól Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii


47 77 282 38


47 77 282 39
 

 
W Y D Z I A Ł   R U C H U   D R O G O W E G O

 

Sekretariat


47 77 282 60
 

Naczelnik


47 77 282 61
 

P O Z O S T A Ł E   K O M Ó R K I  
O R G A N I Z A C Y J N E

Oficer Prasowy


47 77 282 09
 

Zespół Prezydialny, Kadr
i Szkolenia 


47 77 283 25
 

Stanowisko ds. Finansów


47 77 283 15
 

Stanowisko ds. Zaopatrzenia 


47 77 283 17
 

 

Powrót na górę strony