ZT NSZZ Policjantów

Wolsztyn - Związkowe wybory

image001Wczoraj - 26 października - wybrano władze ZT NSZZ Policjantów KPP w Wolsztynie. W wyniku głosowania, przewodniczącym w kadencji 2016-2020 wybrany został kol. Piotr Horowski. Zebranie było też okazją do złożenia sprawozdania z bieżącej działalności na rzecz członków związku i ich rodzin oraz określenia planów na przyszłość ...

26.10.2016r. w wolsztyńskiej jednostce odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Członków NSZZ Policjantów tutejszej Komendy Powiatowej Policji. Spotkanie otwarł Piotr Horowski witając przybyłych oraz przedstawiając porządek zebrania. Przewodniczący policyjnych związkowców przedstawił również działania, jakie zrealizowane zostały na rzecz członków i ich rodzin w mijającej kadencji.

Następnie głos zabrał Ryszard Dudziak, który przedłożył sprawozdanie finansowe Zarządu Terenowego. Po części informacyjnej przeprowadzone zostały wybory Zarządu Terenowego przy KPP w Wolsztynie. W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego ponownie powierzono Piotrowi Horowskiemu. Kolejne głosowania wyłoniły wiceprzewodniczących, którymi zostali Urszula Wawrzynowicz, Robert Pluskota, Michał Listopadzki oraz Adam Kasprzyk. Przewodniczącym Terenowej Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Wochal. Skład komisji uzupełniony został przez członków, na których wybrano Mateusza Rosolskiego i Piotra Grzesia. Ostatnie tego dnia głosowanie dotyczyło wyboru Delegatów na Wojewódzką Konferencję NSZZ Policjantów. Zostali nimi Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Wolsztynie Piotr Horowski oraz jego zastępca  Robert Pluskota.

Wybrany na kadencję 2016 – 2020  przewodniczący podziękował za wybór i zaufanie jakim został obdarzony, zobowiązując się jednocześnie do godnego reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych wszystkich związkowców. W  ten sposób rozpoczęła się kolejna kadencja działalności związków zawodowych wśród wolsztyńskich funkcjonariuszy. 

Życzymy koledze Piotrowi Horowskiemu oraz pozostałym członkom zarządu wielu sukcesów i jak największej satysfakcji z wypełnianych funkcji.

{galeria}WYBORYNSZZ2016{/galeria}

Powrót na górę strony