ZT NSZZ Policjantów

Siedlec - Pożegnanie Jana Fili

pol4W miniony piątek w Siedlcu  odbyło się uroczyste pożegnanie Kierownika tamtejszego Posterunku Policji aspiranta Jana Fili, który zakończył czynną służbę przechodząc na emeryturę. Uroczystość zgromadziła policjantów i pracowników cywilnych KPP w Wolsztynie, była także okazją do złożenia podziękowań za wzorową służbę...

 
pol1pol3
pol2pol4

10.02.2010r.  funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni  pożegnali przechodzącego na emeryturę aspiranta Jana Filę. W imieniu kierownictwa jednostki podziękowania za długoletnią i wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Zbigniew Drzymała oraz  I Zastępca Komendanta podkom. Jarosław Frąckowiak. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań złożonych w imieniu funkcjonariuszy skupionych w NSZZ Policjantów, które w ich imieniu przekazał  Przewodniczący Zarządu Terenowego w Wolsztynie Piotra Horowskiego oraz od koleżanek i kolegów, których sympatię przez lata  wspólnej  służby sobie zaskarbił. Pomimo wrodzonej werwy i planów na przyszłość szacownego emeryta nie sposób  było nie nakłonić go do wspomnień związanych z latami służby. Swą służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji, gdzie m.in. był policjantem Plutonu Patrolowego, dzielnicowym, a także pełniącym obowiązki Kierownika Rewiru Dzielnicowych KPP w Wolsztynie. Doświadczenie jakie nabył podczas lat służby przełożeni postanowili wykorzystać powierzając mu w 2008 roku funkcję Kierownika Posterunku Policji w Siedlcu, gdzie pracował do momentu przejścia na emeryturę.  Jan Fila realizując się jako  policjant rozwijał równocześnie swoje  pasje -  wędkarstwo oraz działalność w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Odchodząc po 37 latach pracy na emeryturę – jak sam stwierdził – w większym niż dotąd stopniu będzie mógł poświęcić się swojemu hobby i działalności społecznej, z której był znany. Nie stanie to jednak na przeszkodzie, aby raz po raz odwiedzić kolegów, z którymi dzielił lata służby. Deklaracja ta była tym istotniejsza, że złożył ją na ręce zastępującego go na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Siedlcu asp. sztab. Tadeusza Tomysa. 

 
Powrót na górę strony