Poszukiwani

Poszukiwany Adam Rozynek

ADAM ROZYNEK
syn Stefana i Marii zd. Lisiewicz
mężczyzna
urodzony 25.12.1975 r.

 

Podstawa List gończy; W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie;   Kwalifikacja prawna: art. 278 §1 KK i art. 209 §1 KK

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 § 1 KK)  

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimyprzekazywać pod numerem telefonu  47 77 28 200, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony