Poszukiwani

Poszukiwany Bogdan Franc

BOGDAN FRANC
syn Józefa i Janiny zd. Sobota
mężczyzna
 urodzony 07.02.1962 r. w Kargowej

Podstawa List gończy; W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie;   Kwalifikacja prawna: art. 209 §1a KK

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 § 1 KK)  

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimyprzekazywać pod numerem telefonu  47 77 28 200, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony