Poszukiwani

Poszukiwany Arkadiusz Jęsiek

jesiek

ARKADIUSZ JĘSIEK
syn Antoniego i Janiny z domu Pala
mężczyzna,

urodzony  08.01.1963r. w Wolsztynie

 

PODSTAWA WSZCZĘCIA POSZUKIWANIA :

 

-   List gończy;    W celu:Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ Poszukujący:Sąd Rejonowy w Lesznie ;   Kwalifikacje prawne: Ustawa z dn. 6.06.1997 r. -Kodeks Karny art. 209 § 1,   

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji,prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par.1 KK)
 

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać na adres poczty elektronicznej: dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl, pod numerem telefonu  47 77 28 200, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

 
 
Powrót na górę strony