Naczelnicy wydziałów - KPP Wolsztyn

Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy wydziałów

WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie
 
asp.sztab. Zbigniew Olszak
 
 
 
 
   Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie
 
asp.sztab. Ryszard Dudziak
 
 
________________________________________________________________________________
 
WYDZIAŁ PREWENCJI 
 
  Naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie
 
podinsp.  Rafał Lewandowski

      
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie

podkom. Krzysztof Rezler
 
 
________________________________________________________________________________
 
 
  WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 
   
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie

asp.sztab. Piotr Horowski