Kierownictwo - KPP Wolsztyn

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji
w Wolsztynie 
 insp. Robert Bekier
 
Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:30 
Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii COVID-19,  skargi i wnioski wnoszone do Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną)
 
 
 
 I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Wolsztynie
podinsp. Krzysztof Krawczyk