Debaty społeczne

Wolsztyn - Debata społeczna Decydujmy wspólnie - relacja

image002Wczoraj w Auli Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie zorganizowano kolejną Debatę Społeczną, której tematem było bezpieczeństwo na terenie powiatu wolsztyńskiego. Obecni na niej mieszkańcy mieli okazję do zapoznania się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego, a także do aktywnego wzięcia udziału w dyskusji. Zebrane podczas debaty wnioski posłużą do zaplanowania działań, których celem będzie ograniczenie zjawisk budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia …

08.09.2015r. o godz. 12:00 w Auli Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie rozpoczęła się debata społeczna dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego. Organizatorem debaty był Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu reprezentowany przez Zastępcę mł.insp. Rafała Kozłowskiego, gospodarzem z racji miejsca jej przeprowadzenia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Jarosław Frąckowiak. Poza przedstawicielami Policji za stołem prezydialnym zasiedli również Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak oraz Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis.

Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych samorządów. Z zaproszenia do wspólnego debatowania skorzystali między innymi Wicestarosta Wolsztyński Piotr Krajewski, Zastępca Burmistrza Wolsztyna Tomasz Spiralski, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Adamczak oraz Przewodniczący rady Gminy w Siedlcu Andrzej Kaźmierczak. Dopisali również przedstawiciele lokalnych instytucji życia publicznego współpracujących, na co dzień z wolsztyńską jednostką policji na rzecz bezpieczeństwa, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sołtysi, pedagodzy, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafała Kozłowskiego, który przedstawił zebranym ideę tego typu spotkań, wskazał na znaczącą rolę środowisk lokalnych w tworzeniu strategii w zakresie bezpieczeństwa, określił też sposób wykorzystania przez Policję sugestii i uwag wolsztynian dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrała Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, która wprowadzając zebranych do debaty omówiła problematykę bezpieczeństwa w skali województwa wielkopolskiego. 

Jako kolejny z prelegentów głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Jarosław Frąckowiak, który przedstawił bieżącą ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego.  W swym wystąpieniu odniósł się do przestępstw i wykroczeń ujawnionych w trzech kwartałach 2015 roku porównując je do analogicznego okresu lat ubiegłych. Omówił także bezpieczeństwo na drogach, zagrożenia wynikające z przestępczości narkotykowej, przestępczość nieletnich oraz podejmowane przez wolsztyńską jednostkę działania profilaktyczne.  

Wystąpienie szefa wolsztyńskich stróżów prawa zakończyło pierwszą część spotkania, po której rozpoczęła się oczekiwana przez wszystkich właściwa debata. W jej trakcie ze strony zebranych padło szereg pytań dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem. Zakres stawianych pytań był bardzo szeroki. Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zadając swe pytania wykazywali zainteresowanie wieloma sferami bezpieczeństwa łamiąc tym samym stereotyp, że zależy ono wyłącznie od Policji. Stąd też nie brakowało pytań o bezpieczeństwo wynikające z pracy służby zdrowia, rozbudowę monitoringu miejskiego, czy zagrożenia będące wynikiem złej infrastruktury drogowej. Pytania dotyczące dróg jak się ostatecznie okazało należały do zadawanych najczęściej.

Każde z podniesionych podczas debaty pytań i wniosków zostały odnotowane przez ich adresatów, którzy w znaczącej większości przypadków odnieśli się do nich bezpośrednio w trakcie dyskusji.

Końcowym akcentem wolsztyńskiej debaty było jej podsumowanie, podczas którego goście zasiadający za stołem prezydialnym ustosunkowali się do dotyczących ich wątków. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Jarosław Frąckowiak podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w dyskusji, zapewnił także, iż postulaty dotyczące pracy podległych mu funkcjonariuszy będą sukcesywnie realizowane.

{galeria}DEBATA2015{/galeria}
Powrót na górę strony