Debaty społeczne

Przemęt - Debata z udziałem sołtysów

image007Dziś w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyła się debata społeczna, do której zaproszeni zostali sołtysi z terenu gminy Przemęt. Gospodarz debaty - Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała oraz prowadzący ją policjanci zanotowali uwagi i sugestie obecnych dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Spotkanie było też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania bliższej współpracy pomiędzy stróżami prawa, a liderami społeczności lokalnych, jakimi niewątpliwie są sołtysi … 

10.06.2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyła się debata społeczna "Decydujmy Wspólnie" z udziałem sołtysów i przedstawicieli samorządu gminnego, której tematem było „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania - współdziałanie Policji z liderami lokalnych społeczności”.

Zebranych powitała Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak. 

Kierownik Posterunku Policji w Przemęcie asp.  Robert Jakowczyc oraz moderator debaty Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie asp. Wojciech Adamczyk przybliżyli zebranym  jej ideę  oraz przesłanie - „Decydujmy wspólnie”.

W następnej kolejności Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała przedstawił dane dotyczące najczęściej ujawnianych przestępstw i wykroczeń odnotowanych w ubiegłym roku na terenie powiatu oraz gminy Przemęt. Omówił także działania prewencyjne podejmowane przez policjantów na rzecz ograniczania zjawisk społecznie szkodliwych, strukturę jednostki i znajdujący się w dyspozycji stróżów prawa park maszynowy. Zebrani dzięki temu mieli okazję do zapoznania się między innymi z poziomem bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa oraz oceną społeczną pracy Policji na terenie Wielkopolski. W obu kategoriach znacząca większość respondentów wyraziło pozytywną opinię, w obu też przypadkach osiągnięte wskaźniki były znacząco wyższe od średniej krajowej.

W następnej kolejności omówiono występujące lokalnie zagrożenia przestępczością na terenie gminy Przemęt oraz zaproszono obecnych do dyskusji na temat bezpieczeństwa. Zebrani przedstawili policjantom szereg cennych informacji, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności działań mundurowych na rzecz zapewnienia ładu i porządku prawnego. Najczęściej zgłaszanymi uwagami były kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i koniecznością zwiększenia liczby patroli w miejscach, gdzie według sołtysów najczęściej dochodzi do łamania prawa. Pojawiały się też głosy dotyczące zanieczyszczania dróg przez kierujących pojazdami i maszynami rolniczymi oraz niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej opieki właścicieli nad psami, które wybiegając z posesji stanowią zagrożenie dla dzieci.

Spotkanie zakończono zapewnieniem o wykorzystaniu przez policjantów zgromadzonych wniosków, uwag i sugestii oraz informacją o ocenie podjętych działań, która przeprowadzona zostanie w następnym roku.

{galeria}SOLTYSIPRZEMET{/galeria}

Powrót na górę strony