Debaty społeczne

Wolsztyn - Debata społeczna Decydujmy wspólnie - relacja

debatybanerWypełniona po brzegi Aula wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego powitała wczoraj organizatorów Debaty Społecznej, której tematem było bezpieczeństwo na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zebrani mieli okazję do zapoznania się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego, a także do aktywnego wzięcia udziału w dyskusji.  Zebrane podczas debaty wnioski posłużą do zaplanowania działań, których celem będzie ograniczenie zjawisk budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia …

16.09.2014r. o godz. 16:00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie rozpoczęła się kolejna, po ubiegłorocznej debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego, której organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała. Poza gospodarzem spotkania, za stołem prezydialnym zasiedli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafał Kozłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Pan Waldemar Paternoga, Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński.

Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie przyjęli obecni na sali przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji życia publicznego współpracujących, na co dzień z wolsztyńską jednostką policji na rzecz bezpieczeństwa, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sołtysi, pedagodzy, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele mediów, harcerstwa i wolontariatu oraz mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafała Kozłowskiego, który przedstawił zebranym ideę tego typu spotkań, wskazał na znaczącą rolę środowisk lokalnych w tworzeniu strategii w zakresie bezpieczeństwa, określił też sposób wykorzystania przez Policję sugestii i uwag wolsztynian dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał reprezentujący WUW Pan Waldemar Paternoga, który wprowadzając zebranych do debaty omówił problematykę bezpieczeństwa w skali województwa wielkopolskiego. 

Jako kolejny z prelegentów głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała, który przedstawił bieżącą ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego.  W swym wystąpieniu odniósł się do przestępstw ujawnionych w trzech kwartałach 2014 roku porównując je do analogicznego okresu lat ubiegłych, bezpieczeństwa na drogach, przestępczości nieletnich oraz podejmowanych przez wolsztyńską jednostkę działań profilaktycznych.  Omówił także stopień realizacji wniosków zgłaszanych podczas ubiegłorocznej debaty.  

Wystąpienie szefa wolsztyńskich stróżów prawa zakończyło pierwszą część spotkania, po której rozpoczęła się oczekiwana przez wszystkich właściwa debata. W jej trakcie ze strony zebranych padło szereg pytań dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem. Zakres stawianych pytań był bardzo szeroki. Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zadając swe pytania wykazywali zainteresowanie wieloma sferami bezpieczeństwa łamiąc tym samym stereotyp, że zależy ono wyłącznie od Policji. Stąd też nie brakowało pytań o bezpieczeństwo wynikające z pracy służby zdrowia, działań Policji podejmowanych w celu przeciwdziałania widocznym na terenie miasta aktom wandalizmu, czy też o zagrożenia będące wynikiem złej infrastruktury drogowej. Pytania dotyczące dróg jak się ostatecznie okazało należały do zadawanych najczęściej.

Każde z podniesionych podczas debaty pytań i wniosków zostały odnotowane przez ich adresatów, którzy w znaczącej większości przypadków odnieśli się do nich bezpośrednio w trakcie dyskusji.

Końcowym akcentem wolsztyńskiej debaty było jej podsumowanie, podczas którego goście zasiadający za stołem prezydialnym ustosunkowali się do dotyczących ich wątków. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w dyskusji, zapewnił także, iż postulaty dotyczące pracy podległych mu funkcjonariuszy będą sukcesywnie realizowane.

Debata w kontekście omawianych zagrożeń okazała się być znakomitą okazją do zorganizowania wystawy fotograficznej pn. "Wybierz życie" poświęconej bezpieczeństwu na drogach, którą wyeksponowano w holu liceum. Kolejnym prewencyjnym akcentem była wystawa prac plastycznych zgłoszonych na konkurs "Stop Narkotykom", którą swym patronatem objął Wicestarosta Wolsztyński Jacek Skrobisz. Każdy z uczestników spotkania oraz uczniowie uczęszczający, na co dzień do szkoły goszczącej uczestników debaty mógł przez chwilę zatrzymać się i obejrzeć wyeksponowane prace.

{galeria}DEBATA2014{/galeria}

 

Powrót na górę strony