Debaty społeczne

Siedlec - Debata z udziałem sołtysów

image002Wczoraj w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu odbyła się debata społeczna, do której zaproszeni zostali sołtysi i członkowie Rad Sołeckich z terenu gminy Siedlec. Prowadzący debatę funkcjonariusze miejscowego Posterunku Policji i Komendy Powiatowej Policji z Wolsztyna zanotowali uwagi i sugestie obecnych dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Spotkanie było tez znakomita okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania bliższej współpracy pomiędzy stróżami prawa, a liderami społeczności lokalnych, jakimi niewątpliwie są sołtysi … 

15.05.2014r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu odbyła się debata społeczna z udziałem sołtysów, członków Rad Sołeckich i przedstawicieli samorządu gminnego której tematem było „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania - współdziałanie Policji z liderami lokalnych społeczności”.

Prowadzący spotkanie Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu asp.sztab. Tadeusz Tomys oraz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie asp. Wojciech Adamczyk przybliżyli zebranym ideę debaty, oraz jej przesłanie - „Decydujmy wspólnie”. W następnej kolejności przedstawiono wyniki VII edycji Polskiego Badania Przestępczości przeprowadzonego na zlecenie Komendy Głównej Policji w 2014 roku. Zebrani dzięki temu mieli okazję do zapoznania się między innymi z poziomem bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa oraz oceną społeczną pracy Policji na terenie Wielkopolski. W obu kategoriach ponad 80 % respondentów wyraziło pozytywną opinię, w obu też przypadkach osiągnięte wskaźniki były znacząco wyższe od średniej krajowej.

W następnej kolejności omówiono występujące lokalnie zagrożenia przestępczością na terenie gminy Siedlec oraz zaproszono obecnych do dyskusji na temat bezpieczeństwa. Zebrani przedstawili policjantom szereg cennych informacji, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności działań mundurowych na rzecz zapewnienia ładu i porządku prawnego. Najczęściej zgłaszanymi uwagami były kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, znajomością poszczególnych dzielnicowych i ich udziałem w spotkaniach wiejskich oraz koniecznością zwiększenia liczby patroli w miejscach, gdzie według sołtysów najczęściej dochodzi do łamania prawa.

Spotkanie zakończono informacją o prowadzonych przez Policję kontrolach właściwego oznakowania posesji oraz konsekwencjach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku przez właścicieli.

{galeria}SOLTYSISIEDLEC{/galeria}

Powrót na górę strony