Debaty społeczne

Wolsztyn - Debata społeczna Decydujmy wspólnie - relacja

debatybanerBrak wolnych miejsc i wypełniona po brzegi aula wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego powitały wczoraj organizatorów Debaty Społecznej, której tematem było bezpieczeństwo na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zebrani mieli okazję do zapoznania się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego, a także do aktywnego wzięcia udziału w dyskusji.  Zebrane podczas debaty wnioski posłużą do zaplanowania działań, których celem będzie ograniczenie zjawisk budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia …

27.11.2013r. o godz. 12:00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie rozpoczęła się debata społeczna dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego. Organizatorem debaty był Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu reprezentowany przez I Zastępcę insp. Zbigniewa Hultajskiego, gospodarzem z racji miejsca jej przeprowadzenia Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała. Poza przedstawicielami Policji za stołem prezydialnym zasiedli również Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński oraz poseł na sejm RP Jakub Rutnicki.

Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie przyjęli obecni na sali przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji życia publicznego współpracujących, na co dzień z wolsztyńską jednostką policji na rzecz bezpieczeństwa, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sołtysi, pedagodzy, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania.

Debatę rozpoczęło wystąpienie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniewa Hultajskiego, który przedstawił zebranym ideę tego typu spotkań, wskazał na znaczącą rolę środowisk lokalnych w tworzeniu strategii w zakresie bezpieczeństwa, określił też sposób wykorzystania przez Policję sugestii i uwag wolsztynian dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który wprowadzając zebranych do debaty omówił problematykę bezpieczeństwa w skali województwa wielkopolskiego. Wojewoda zwrócił uwagę na związek zagrożenia przestępczością ze skalą bezrobocia, która w Wielkopolsce należy do najniższych w kraju, odniósł się również powierzchni i gęstości zaludnienia, która stawia nasz region wśród największych ośrodków w Polsce.

Jako kolejny z prelegentów głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała, który przedstawił bieżącą ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego.  W swym wystąpieniu odniósł się do przestępstw i wykroczeń ujawnionych w trzech kwartałach 2013 roku porównując je do analogicznego okresu lat ubiegłych. Omówił także bezpieczeństwo na drogach, zagrożenia wynikające z przestępczości narkotykowej, przestępczość nieletnich oraz podejmowane przez wolsztyńską jednostkę działania profilaktyczne.  

Wystąpienie szefa wolsztyńskich stróżów prawa zakończyło pierwszą część spotkania, po której rozpoczęła się oczekiwana przez wszystkich właściwa debata. W jej trakcie ze strony zebranych padło szereg pytań dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem. Zakres stawianych pytań był bardzo szeroki. Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zadając swe pytania wykazywali zainteresowanie wieloma sferami bezpieczeństwa łamiąc tym samym stereotyp, że zależy ono wyłącznie od Policji. Stąd też nie brakowało pytań o bezpieczeństwo wynikające z pracy służby zdrowia, rozbudowę monitoringu miejskiego, czy zagrożenia będące wynikiem złej infrastruktury drogowej. Pytania dotyczące dróg jak się ostatecznie okazało należały do zadawanych najczęściej.

Każde z podniesionych podczas debaty pytań i wniosków zostały odnotowane przez ich adresatów, którzy w znaczącej większości przypadków odnieśli się do nich bezpośrednio w trakcie dyskusji.

Końcowym akcentem wolsztyńskiej debaty było jej podsumowanie, podczas którego goście zasiadający za stołem prezydialnym ustosunkowali się do dotyczących ich wątków. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w dyskusji, zapewnił także, iż postulaty dotyczące pracy podległych mu funkcjonariuszy będą sukcesywnie realizowane.

Zgodnie z zapewnieniem Wojewody Wielkopolskiego jesienią przyszłego roku w Wielkopolsce ruszą kolejne debaty, których celem będzie poszerzenie wiedzy wynikającej z tegorocznych spotkań z mieszkańcami Wielkopolski, a jednocześnie ocena stopnia realizacji zgłoszonych uwag, wniosków i postulatów.

Organizacja debaty w kontekście omawianych zagrożeń włamaniami oraz kradzieżami okazała się być znakomitą okazją do zorganizowania wystawy zabezpieczeń antywłamaniowych, którą wyeksponowano w holu liceum. Każdy z uczestników spotkania oraz uczniowie uczęszczający, na co dzień do szkoły goszczącej uczestników debaty mógł zapoznać się z nowościami w zakresie zabezpieczeń mechanicznych.

 

{galeria}DEBATA2013{/galeria}
Powrót na górę strony