Debaty społeczne

Wolsztyn - Debata "Facebook dobrodziejstwo czy zagrożenie?"

1Działania z zakresu prewencji kryminalnej stanowią istotny aspekt działania Policji, jaki realizuje ona z mocy obowiązującego w tym zakresie prawa. Aby podejmowane przedsięwzięcia utrzymać na jak najwyższym poziomie policjanci podejmują współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, które zainteresowane są działaniami na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czasem zdarza się, że to mundurowi przyjmują zaproszenie do współpracy, czego przykładem była debata „Facebook – dobrodziejstwo czy zagrożenie?” zorganizowana przez wolsztyńskie Liceum Ogólnokształcące …
 
1
03.04.2012r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie odbyła się debata na temat: „Facebook – dobrodziejstwo czy zagrożenie”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna. W debacie uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie. W obronie facebooka stanęli uczniowie klasy IIa: Jędrzej Bauta, Mikołaj Kardach, Adrianna Elimer, Anita Janowska, w ławie przeciwników zasiedli uczniowie klasy Id: Paulina Paszak, Sandra Rakoczy, Igor Piotrowski, Kosma Olszewski.
od lewej ada elimer, jedrzej bauta, mikolaj kardach, anita jankowskaod prawej sandra rakoczy, paulina paszak, igor piotrowski, kosma olszewski

W gronie ekspertów debaty znaleźli się: biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej Adam Rybicki, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie mł. aspirant Wojciech Adamczyk, Administrator Bezpieczeństwa Sieci w Urzędzie Miasta Pan mgr inż. Damian Sarbak, mgr inż. Pan Marcin Klessa – informatyk, nauczyciel Informatyki i Technologii Informacyjnej w ZSOiP, dyrektor ZSOiP mgr Katarzyna Lulkiewicz. Oczywiście nie zabrakło publiczności, która chętnie brała udział w dyskusji.

dyrektor mgr katarzyna lulkiewiczod lewej mgr inz. damia sarbak, ml aspirant wojciech adamczyk, mgr inz. marcin klessa, biegly sadowy z zakresy przestepczosci komputerowej adam rybicki
Nie zawiedli również zaproszeni goście delegacja z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Przemętu z opiekunem Panią mgr Karkowską i delegacja z Zespołu Szkół Zawodowych z Wolsztyna z opiekunem mgr Karwatką.
mgr ewelina furmanowicz
Pomysłodawczyni debaty - mgr Ewelina Furmanowicz - nauczycielka informatyki i technologii informacyjnej w LO na wstępie wyjaśniła, dlaczego została zorganizowana debata właśnie na temat Facebooka. Odpowiedź jest prosta wszyscy użytkownicy znają tylko dobre strony Facebooka, czyli m.in. ułatwiony kontakt ze znajomymi, zakładanie grup tematycznych, wspieranie młodych talentów. Eksperci i przeciwnicy zwracali uwagę na złe strony Facebooka, apelowali o świadomość, ostrożność i odpowiedzialność korzystających z usług tego portalu społecznościowego. Zdarza się bowiem nierzadko obrażanie, wyśmiewanie, szykanowanie wśród rówieśników, udostępnianie obraźliwych filmów przez użytkowników Facebooka. Dyskusja pokazała, że młodzież wnikliwie czytała regulamin Facebooka, zwróciła uwagę na wiele kontrowersyjnych zapisów. Niestety okazało się, że wielu użytkowników nie zna tego dokumentu, bo go nie czytało. Debata miała skłonić do refleksji na temat „Facebook to dobrodziejstwo czy zagrożenie?” Odpowiedzi jednoznacznej na postawione pytanie nie udało się uzyskać, ale wszyscy zgromadzeni niewątpliwie usłyszeli wiele istotnych informacji, o których zapewne wcześniej nie mieli pojęcia. Jak podkreślała mgr Ewelina Furmanowicz, celem przedsięwzięcia nie było, aby uczniowie po debacie usuwali swoje konta, ale żeby potrafili z nich odpowiedzialnie i racjonalnie korzystać.
pytania od publicznosci
Na koniec została przeprowadzona ankieta, która miała wyłonić ilu wśród obecnych na debacie jest zwolenników, a ilu przeciwników tego portalu społecznościowego. Wyniki były następujące: przeciw 29%, za 71%.
 
Tekst i foto: E.Furmanowicz LO Wolsztyn
Powrót na górę strony