Aktualności

Sezon tuż,tuż. Co wolno, a czego nie na hulajnodze elektrycznej?

Data publikacji 13.03.2023

Choć pogoda jeszcze na to nie wskazuje, to sezon dla użytkowników między innymi hulajnóg elektrycznych już tuż, tuż. W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy przepisy dotyczące korzystania z tego typu pojazdów. U progu rozpoczynającej się wiosny warto odświeżyć tą wiedzę, by czerpać przyjemność z jazdy i być dla siebie i innych bezpiecznym uczestnikiem ruchu.

Wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego coraz większą popularność zdobywają hulajnogi elektryczne. Zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna, to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Jak widać definicja hulajnogi elektrycznej określa jej budowę, a równocześnie wskazuje nie niezwykle ważny aspekt dotyczący sposobu korzystania z niej wyłącznie przez kierującego. Oznacza to, że hulajnogą nie mogą jednocześnie poruszać się dwie osoby, do czego w praktyce nierzadko dochodzi.

Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z tego typu pojazdów opisane zostały w Oddziale 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988) - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych.

W artykule 33 pkt 1 możemy przeczytać:

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Z przytoczonego przepisu wynika wprost, że we skazanych okolicznościach korzystanie z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jest obowiązkiem, a nie wyborem. Dodatkowo na rowerzyście i użytkowniku hulajnogi ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

Kolejny przepis dotyczy korzystania z jezdni oraz chodnika (drogi dla pieszych). Zawarty został on w art. 33a, gdzie przeczytamy:

pkt 1 Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż30 km/h, w przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

pkt 2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Z przytoczonych przepisów wynika więc, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną przy braku wskazanej infrastruktury rowerowej ma obowiązek korzystania z jezdni, jednakże tylko wtedy, gdy prędkość ruchu pojazdów ograniczona jest na niej do 30 km/h. W sytuacji, gdy dozwolona prędkość dla ruchu pojazdów jest większa niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący hulajnogą może korzystać z chodnika (drogi dla pieszych).

Ogólny zakaz korzystania z jezdni ze wskazaniem wyjątku zawarty został w pkt 3 przywołanego powyżej artykułu 33a:

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się (…) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z (…) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Z kolei w artykule 33c przeczytać możemy:

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

W praktyce przyjęte zostało, że kierujący hulajnogą elektryczną podczas jazdy po chodniku (drodze dla pieszych) porusza się z prędkością ok. 4-6 km/h. Ważne jest również, by swą obecnością nie zagrażał bezpieczeństwu pieszych oraz nie utrudniał im ruchu.

Niezależnie od unormowań zawartych w przepisach o bezpieczeństwie użytkowników hulajnóg, rowerów, czy pieszych niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ma zachowanie każdego z uczestników ruchu oparte na wzajemnej życzliwości i szacunku. Jest to istotne z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że każdy z nas naprzemiennie może być kierującym pojazdem mechanicznym, rowerzystą, użytkownikiem hulajnogi bądź pieszym, co w każdej z odsłon powoduje odmienną ocenę zachowania pozostałych uczestników ruchu drogowego.

fot.pixabay.com

  • Widok ulicy i drogi rowerowej po której poruszają się ludzie na rowerach, pieszo i hulajnogami. Na pierwszym planie nastolatek na hulajnodze elektrycznej.
Powrót na górę strony