Aktualności

Wolsztyn - Komendant Robert Bekier przeszedł na emeryturę

Data publikacji 27.02.2023

Po niemal 32 latach w mundurze, Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Robert Bekier przeszedł na emeryturę. W uroczystej zbiórce zorganizowanej w piątek 24 lutego, podczas której Komendant pożegnał się wolsztyńską jednostką wzięli udział zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP w Wolsztynie. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz określenia planów na przyszłość. Obowiązki komendanta powierzone zostały dotychczasowemu zastępcy, podinsp. Krzysztofowi Krawczykowi.

24.02.2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej wolsztyńskiej jednostki policji odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której  pożegnano przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie insp. Roberta Bekiera.

Zbiórka - zgodnie z policyjnym ceremoniałem - rozpoczęła się od meldunku złożonego mł.insp. Mariuszowi Wiśniewskiemu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przez dowódcę uroczystości.  Następnie lektor uroczystości w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie  powitał wszystkich zebranych gości, wśród których znaleźli się Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, Zastępca Wójta Gminy Przemęt Waldemar Kalitka oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie Pani Magdalena Kasprzak i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynke st.kpt. Karol Kędziorski.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazu personalnego o odwołaniu insp. Roberta Bekiera z dotychczas zajmowanego stanowiska. Bezpośrednio po tym świeżo upieczony emeryt podszedł do sztandaru jednostki, oddał mu honor oraz pożegnał się z nim. Część okolicznościową zakończyły przemówienia zaproszonych gości, którzy podziękowali za ponad 6 lat służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wolsztyńskiego oraz złożyli życzenia zdrowia i pomyślności na lata emerytury.

Inspektor Robert Bekier, który jako ostatni zabrał głos rozpoczął swe wystąpienie od podziękowań złożonych pracownikom cywilnym. Składając podziękowania podkreślił jak ważnym są ogniwem w sprawnym funkcjonowaniu jednostki oraz jak istotna jest praca każdego z nich. Komendant zwrócił się także do policjantów i zaproszonych gości dziękując za ofiarną służbę, współpracę, zrozumienie potrzeb i każde z działań, którego celem była dbałość o bezpieczeństwo.

Po zakończeniu oficjalnej części zbiórki zebrani mieli okazję do złożenia osobistych gratulacji i życzeń bohaterowi tego dnia.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznzniu powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie dotychczasowemu zastępcy, podinsp. Krzysztofowi Krawczykowi.

 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
  #1
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Wejście pocztu sztandarowego.
  #2
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant przyklękając na prawe kolano oddaje honor sztandarowi
  #3
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant Robert Bekier odbiera rozkaz personalny z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego.
  #4
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego.
  #5
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od Starosty Wolsztyńskiego.
  #6
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od Burmistrza Wolsztyna.
  #7
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od Wójta Gminy Siedlec.
  #8
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od Zastępcy Wójta Gminy Przemęt.
  #9
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od przemawiającej za mównicą Zastępcy Prokuratora Rejonowego.
  #10
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera kwiaty od swego zastępcy i przedstawicielki pracowników cywilnych.
  #11
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Komendant odbiera gratulacje od Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.
 • Uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Zdjęcie grupowe.
  #12
Powrót na górę strony