Aktualności

Dzielnicowy - funkcjonariusz z priorytetami

Data publikacji 06.02.2023

Instytucja dzielnicowego, obok tworzenia map zagrożeń i odtwarzania wybranych posterunków Policji, jest jednym z trzech głównych elementów służących uspołeczniania działań Policji. Metody i formy działania dzielnicowych oraz przydzielone im zadania reguluje Zarządzenie wydane przez Komendanta Głównego Policji. Swoistym novum jest wskazanie działań priorytetowych adekwatnych do zagrożeń w konkretnych rejonach służbowych

Wprowadzone Zarządzeniem KGP zmiany mają na celu nadanie właściwej rangi stanowisku dzielnicowego i zadaniom przez niego realizowanym, ukierunkowując je na działania prospołeczne oraz aktywizację podmiotów funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa. Dzielnicowy owinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, które jest równie istotne, jak predyspozycje osobiste.

Zarządzenie wprowadza szereg nowych rozwiązań, ale modyfikuje i doprecyzowuje dotychczas stosowane. Konstytuuje wykorzystanie nowych kanałów komunikacji w postaci Internetu oraz poczty elektronicznej.

W sposób jednoznaczny reguluje sposób zadaniowania dzielnicowych (który ma swoją wyraźną specyfikę) oraz zapewnienia nadzoru nad przebiegiem służby obchodowej, co jest szczególnie istotne nie tylko dla zapewnienia optymalnego obiegu informacji, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo fizyczne i prawne dzielnicowego, który przecież, co do zasady, pełni służbę samodzielnie.

Źródło: Biuro Prewencji KGP

Działania priorytetowe dzielnicowych KPP w Wolsztynie

- sektor I rejon 1ograniczenie negatywnego zjawiska jakim są oszustwa dokonywane głównie na osobach starszych m.in na tzw. wnuczka. 

- sektor I rejon 2Ograniczenie zdarzeń związanych z chodzeniem po torowisku na terenie dworca PKP w Wolsztynie. Chodzenie po torowisku jest wykroczeniem stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia a źródłem tego problemu jest między innymi nieznajomość przepisów dotyczących obowiązku przechodzenia przez torowisko w miejscach wyznaczonych. 

- sektor I rejon 3ograniczenie negatywnego zjawiska jakim jest nieprawidłowe parkowanie poza miejscami wyznaczonymi w rejonie szkoły nr 5 w Wolsztynie, co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i samych dzieci uczęszczających do szkoły.

- sektor II rejon 4ograniczenie negatywnego zjawiska kradzieży drewna pozyskiwanego w wyniku nielegalnej wycinki drzewostanu rosnącego wokół j. Berzyńskiego

- sektor II rejon 5 ograniczenie zjawiska zaśmiecania i szkodnictwa leśnego w kompleksach leśnych usytuowanych przy trasie Kębłowo - Świętno - Wilcze 

- sektor II rejon 6ograniczenie zjawiska nielegalnego nieostrożnego obchodzenie się z ogniem na terenach leśnych oraz kradzieży znaków i barier uniemożliwiających wjazd do lasu w leśnictwie Nowe Tłoki oddział 135 a

Powrót na górę strony