Aktualności

Wolsztyn - Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Data publikacji 04.11.2022

Dziś - w piątek - w Domu Dziennego Pobytu Senior + odbyła się debata społeczna, do której zaproszeni zostali seniorzy z gminy Wolsztyn. Prowadzący debatę funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Wolsztyna zanotowali uwagi i sugestie obecnych dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Spotkanie było też okazją do przypomnienia o zmianach w przepisach prawa o ruchu drogowym, które weszły w życie we wrześniu bieżącego roku.

04.11.2022 r. w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Wolsztynie odbyła się debata społeczna z udziałem podopiecznych Domu Pobytu Senior +, której tematem było „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior + Pani Arleta Sobczak powitała gospodarza debaty I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie podinsp. Krzysztofa Krawczyka oraz zebranych, a następnie przekazała głos jej moderatorowi. Prowadzący debatę asp.sztab. Wojciech Adamczyk przybliżył jej ideę, oraz jej przesłanie - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.

W następnej kolejności omówiono zagrożenia bezpieczeństwa seniorów, jako uczestników ruchu drogowego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz  zmiany w przepisach ruchu drogowego, jakie wprowadzone zostały we wrześniu bieżącego roku. Wśród poruszanych tematów znalazły się również te dotyczące zagrożeń ze strony przestępców. W tej części debaty szczególną uwagę poświęcono oszustom, którzy jako swe ofiary wybierają najczęściej osoby starsze. Tytułem przypomnienia policjanci omówili też funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  aplikacji Moja Komenda.

W kolejnej części debaty zaproszono obecnych do dyskusji na temat bezpieczeństwa.

Pośród przekazywanych uwag dominowały te, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obecni na debacie wskazywali m.in. na przypadki nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, utrudniających ruch innym uczestnikom ruchu kołowego oraz odpowiedzialności za powodowanie zdarzeń drogowych. Poruszono także kwestie związane z wizytami w domach seniorów osób obcych, przekonujących, że chcą uzyskać pomoc w drobnych problemach, bądź oferujących do sprzedaży towary w bardzo atrakcyjnych cenach.

Debatę zakończono wręczając obecnym ankiety, w których mogli przedstawić nurtujące ich problemy, warte omówienia podczas kolejnych tego typu spotkań.

  • Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Wolsztynie. Z zebranymi witają się stojący za stołem Pierwszy Zastępca Komendanta Krzysztof Krawczyk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Piotr Horowski i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Krzysztof Rezler.
    Debata społeczna
  • Naczelnik WRD podczas prelekcji na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Za prelegentem dużych rozmiarów telewizor wyświetlający planszę z napisem DEBATA SPOŁECZNA „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
    Debata społeczna
  • Widok na uczestników debaty z bocznej perspektywy. Zebrani siedzą na krzesłach, fotelach i sofie ułożonych w literę U. Prelegent stoi przed odbiorcami.
    Debata społeczna
Powrót na górę strony