Aktualności

Żebractwo - Prośba o wsparcie, czy przestepczy proceder?

Data publikacji 26.04.2022

Żebractwo, to zjawisko powszechne i bardzo złożone, które występuje również na terenie Wielkopolski. Zazwyczaj jest przejawem egzystencjalnej i społecznej degradacji człowieka, jednak zdarza się, że takie działania są wyborem.

fot. pixabay.com

Największy problem stanowi fakt, że nie każdy, kto szuka tego typu wsparcia jest w rzeczywistej potrzebie. W procederze tym wielokrotnie mamy do czynienia z działaniami zorganizowanych grup przestępczych, wykorzystujących całe spektrum działań charakterystycznych dla tego typu przestępczości (przemoc fizyczną, psychiczną, zastraszanie, szantaż, groźby, a nawet pozbawienie wolności), a ich ofiarami często stają się kobiety i dzieci.

Żebractwo, jako zjawisko stoi w sprzeczności z prawem. Zabronione jest m.in. przeprowadzanie nielegalnych zbiórek ofiar (art. 56 KW), żebranie w miejscach publicznych przez osoby posiadające środki do egzystencji lub zdolne do pracy (art. 58 KW), skłanianie do żebrania małoletniego lub osobę bezradną (art. 104 KW), dopuszczanie do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego poprzez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej (art. 105 KW).

Omawiając problem żebractwa należy zwrócić uwagę na to, że osoby parające się nim mogą być ofiarami przestępców zwiazanych z handlem ludźmi. Kwestią indywidualną każdego człowieka, jego poziomem empatii oraz wrażliwości jest udzielanie pomocy żebrzącym. Niezależnie od tego, w każdej sytuacji, gdy okoliczności wskazują na to, że stajemy się świadkami działań sprzecznych z prawem można zgłosić to za pośrednictwem linii alarmowej 112.

Przekazane w ten sposób informacje, szczególnie jeśli dotyczyć będą dzieci lub osób bezradnych pozwolą policjantom na podjęcie adekwatnych do sytuacji działań.

Powrót na górę strony