Aktualności

Powiat - Policyjne działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (NURD)

Data publikacji 22.09.2021

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wczoraj (21.09.) kolejną edycję działań kontrolno-prewencyjnych skierowanych na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Głównym celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, w tym pieszym i rowerzystom. Całodniowa akcja zaowocowała ujawnieniem niemal 40 wykroczeń dotyczących tej grupy uczestników ruchu drogowego.

21.09.2021 r. w godzinach 06:00-22:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili realizowane tego dnia na terenie całej Wielkopolski działania pod kryptonimem  "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działnia wpisały się w realizowaną  od 6 do 22 września akcję ROAD SAFETY DAYS.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę. W starciu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Dlatego bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. 

Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście. Nie można jednocześnie zapominać, że wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego mają także kierowcy.

Policjanci podczas działań szczególną uwagę skupili na pieszych, jednak nie zapomnieli również o rowerzystach. Druga z wymienionych grup, z jednej strony narażona jest na konsekwencje zdarzeń popełnianych przez zmotoryzowanych, z drugiej zaś sama dopuszcza się popełniania wykroczeń.

Policjanci obserwujący ruch w okolicach przejść dla pieszych ośmiokrotnie interweniowali wobec kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy jechali z nadmierną prędkością.

Wykroczeń nie ustrzegli się również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Mundurowi podjęli 6 interwencji wobec pieszych i aż 16 wobec rowerzystów stosując pouczenia bądź mandaty karne. Działania poza sferą dotyczącą restrykcji wykorzystano również do przekazywania uwag na temat bezpieczeństwa pieszych oraz wręczania im elementów odblaskowych.