WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower

Data publikacji 07.07.2021

WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower, to nazwa nowej aplikacji umożliwiającej mieszkańcom Wielkopolski oznakowanie swojego roweru. W Wolsztynie można znakować rowery już w najbliższy wtorek 13 lipca. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. O kolejnych terminach informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej KPP w Wolsztynie.

W ramach projektu Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji powstała usługa WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Usługa daje możliwość dodatkowego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą poprzez naniesienie indywidualnego numeru pojazdu na jego ramę.

E-usługa umożliwia rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa, pozwala mieszkańcom na swobodny dostęp do danych roweru oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginionych.

Kto może przystąpić do usługi WIBEROO?

- osoba posiadająca: komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej i telefon komórkowy

- osoba, która zapozna się z regulaminem usługi dostępnym na stronie: https://wiberoo.pl/regulamin i  zaakceptuje jego postanowienia,

- osoba posiadająca przy sobie dowód osobisty i dokument potwierdzający własność roweru (dowód zakupu, kartę gwarancyjną)

- osoba, która udzieli zgody m.in. na wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie metodą grawera indywidualnego numeru na ramę roweru, co może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia gwarancji bądź rękojmi przez producenta lub sprzedawcę.

Na czym polega znakowanie roweru w usłudze WIBEROO?

- policjanci oznakują rower przy pomocy ręcznej znakowarki mikroudarowej, poprzez trwałe naniesienie metodą grawera, indywidualnego numeru na ramę roweru.

Ta metoda stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia gwarancji bądź rękojmi przez producenta lub sprzedawcę. Grawerunek nanoszony jest na ramę roweru.

- po zarejestrowaniu przez policjanta roweru w usłudze WIBEROO, właściciel jednośladu otrzyma na swój numer telefonu informację o rejestracji. Właściciel w ciągu 14 dni ma obowiązek zalogowania się na stronie www.wiberoo.pl by uaktywnić swoje konto. Loginem do konta jest podany podczas rejestracji numer telefonu użytkownika lub adres email, na który podczas logowania otrzymają Państwo hasło.

Po zarejestrowaniu roweru w usłudze, na podany przez właściciela adres email zostanie przesłany certyfikat oznakowania roweru.

- w przypadku zbycia roweru lub jego kradzieży, właściciel zobowiązany jest na swoim koncie znajdującym się na platformie wiberoo.pl, zamieścić stosowną informację .

- udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny

W jaki sposób przystąpić do usługi WIBEROO?

Najbliższe znakowanie rowerów w KPP Wolsztyn ul. Dworcowa 1 w Wolsztynie - odbędzie się we wtorek, tj. 13.07.2021 roku w godz. 10:00 - 13:00

- w celu oznakowania roweru niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna; umówić można się dzwoniąc w dni robocze w okresie od 08 do 12 lipca br.  w godz. 7:30 - 15:30 oraz w dniu 13 lipca br. w godz. 7:30 - 9:30 pod numery telefonu 47 77 28 238 i 47 77 28 209. Policjant wówczas wyznaczy godzinę, na którą należy stawić się w wolsztyńskiej jednostce Policji wraz z dokumentem tożsamości.

Informujemy, że podczas znakowana rowerów należących do małoletnich konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.