Aktualności

Konkurs "Policjant który mi pomógł"

policjant2Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia rozpoczęło III edycję ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.

Plebiscyt odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

 

Celem plebiscytu jest:

• promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;

• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.


Od 2010 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są w trybie ciągłym – elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/, zgłoszenia można także nadesłać pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

 

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2010 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

 

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona plebiscytu i laureatów z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji plebiscytu nastąpi 25 czerwca 2010 roku.

 

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora plebiscytu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.

 

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji plebiscytu wśród osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 10 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidujemy także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.
Powrót na górę strony