Aktualności

Ogłoszenie - praca w KPP Wolsztyn

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki – 1 etat w Sekcji Prewencji ...

 

Główne obowiązki:

● prowadzenie recepcji

                - obsługa interesantów,

                - kierowanie interesantów do merytorycznie określonych policjantów/pracowników,

● obsługa systemu monitoringu miasta w zakresie

                - obserwacji obrazu z kamer,

                - wykonywania archiwum materiału przeznaczonego do wykorzystania przez poszczególne

                   komórki organizacyjne jednostki,

                - administrowania systemem,

                - szkolenia osób z zakresu możliwości systemu,

                - monitorowania usterek oraz sprawności i jakości systemu,

● kwalifikowanie i opracowywanie dokumentacji archiwalnej z zakresu właściwości rzeczowej komórki.

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania konieczne:

            - obsługa komputera,

            - komunikatywność,

            - samodzielność,

            - organizacji pracy własnej,

            - współpracy,

            - szybkiego i sprawnego działania,

            - umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania pożądane:

            - wykształcenie wyższe administracyjne,

            - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,

            - dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

            - życiorys i list motywacyjny,

            - kopia dowodu osobistego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

  za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  do celów   rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 2008 r., pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji

w Wolsztynie

ul. Dworcowa 1

64-200 Wolsztyn

 

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (068)3475325,

- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału

  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Powrót na górę strony