Aktualności

Rekrutacja 2009 - osoby po służbie kandydackiej

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego ...

 

wobec:

  • policjantów w służbie kandydackiej w oddziałach prewencji Policji oraz
  • osób przeniesionych do rezerwy, nie później niż w ciągu 3 lat od zakończenia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji

 

Planowane przyjęcia do służby w terminach:

 

  • 17 marca 2009r.
  • 9 lipca 2009r.
  • 28 września 2009r.
  • 30 listopada 2009r.

 

W   NASTÊPUJ¡CYCH  JEDNOSTKACH:

 

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu,

Komendach Miejskich Policji w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu,

Komendach Powiatowych Policji w Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Jarocinie, Kępnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie  Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach,  Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie.

 

SŁUŻBÊ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·                     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

·                     niekarany i korzystający z pełni z praw publicznych,

·                     posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

·                    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej   
              dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

              Policjanci w służbie kandydackiej w 9 miesiącu służby lub bezpośrednio po jej zakończeniu oraz kandydaci 

 

              przeniesieni do rezerwy

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji

powinny składać osobiście

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00

w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji

właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

lub

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a

NASTÊPUJ¡CY KOMPLET DOKUMENTóW:

 

·                     pisemne podanie o przyjęcie do służby;

·                     wypełniony kwestionariusz osobowy,

·                     odręcznie napisany życiorys;

·           dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

 

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa ( do dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”) i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie powiatowej (miejskiej) Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty powinna posiadać przy sobie dowód osobisty ( mężczyźni również książeczkę wojskową.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

  1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  www.policja.gov.pl

2.    na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu www.wielkopolska.policja.gov.pl

3.   w „INFORMATORZE DLA KANDYDATóW DO PRACY W POLICJI” dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i w każdej komendzie powiatowej (miejskiej) Policji na terenie województwa wielkopolskiego

4.    w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
tel. 061 84 12 822

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 170 poz. 1202).


Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Przyjęcia do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego uzależnione będą od posiadanej liczby wakatów w danej jednostce, w podanych wyżej terminach przyjęcia do służby w Policji.

 

 


Powrót na górę strony