Aktualności

Związkowe wybory

Wybrano nowe władze NSZZ Policjantów przy KPP w Wolsztynie …

 

imgp1699

 
08.10.2008r. w wolsztyńskiej jednostce odbyło się walne zebranie członków NSZZ Policjantów tutejszej Komendy Powiatowej Policji. Spotkanie swoją obecnością uświetnili przedstawiciele  Zarządu Wojewódzkiego przy KWP w Poznaniu - Małgorzata Piechura i Lucjan Dutkiewicz. Spotkanie otwarła Mirosława Gracz witając przybyłych gości oraz przedstawiając porządek zebrania. Następnie głos zabrał Lucjan Dutkiewicz, który przybliżył zebranym rolę i zadania związków zawodowych w Policji oraz ocenił działalność organizacji wśród funkcjonariuszy garnizonu wielkopolskiego. Po części informacyjnej przeprowadzone zostały wybory Zarządu Terenowego przy KPP w Wolsztynie. W głosowaniu na przewodniczącego największą ilość głosów zgromadził Piotr Horowski. Kolejne głosowania wyłoniły wiceprzewodniczących, którymi zostali Mirosława Gracz i Ryszard Dudziak, przewodniczącego Terenowej Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chłopek, członków – Robert Majewski i Daniel Domagała oraz delegata na wojewódzką konferencję NSZZ Policjantów - Mirosławę Gracz.

 

imgp1709

  stoją od lewej: Małgorzata Piechura, Piotr Horowski, Lucjan Dutkiewicz i Mirosława Gracz

 

Nowowybrany  przewodniczący podziękował za wybór i zaufanie jakim został obdarzony, zobowiązując się jednocześnie do godnego reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych wszystkich związkowców. W  ten sposób rozpoczęła się kolejna kadencja działalności związków zawodowych wśród wolsztyńskich funkcjonariuszy. 

Życzymy koledze Piotrowi Horowskiemu oraz pozostałym członkom zarządu wielu sukcesów i jak największej satysfakcji z wypełnianych funkcji.

Powrót na górę strony