Aktualności

Ogłoszenie - praca w KPP Wolsztyn

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia ...

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa i organizacyjna Komendanta,
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów wpływających do jednostki,
 • przygotowywanie do wysłania i rejestrowanie dokumentów wychodzących z jednostki,
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • prowadzenie dzienników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie i sporządzanie aktów prawnych oraz pism okolicznościowych wydawanych przez Komendanta,
 • prowadzenie terminarza oraz protokolarza spotkań, narad i odpraw Komendanta,
 • ewidencjonowanie pieczęci w jednostce,
 • kwalifikowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych z zakresu właściwości rzeczowej stanowiska,
 • opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz z zakresu właściwości rzeczowej stanowiska.

Wykształcenie:

  średnie

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • obsługa komputera,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • organizacji pracy własnej,
 • współpracy,
 • szybkiego i sprawnego działania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • wiedza w zakresie przepisów resortowych,
 • analityczno-koncepcyjnego myślenia,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy składać w terminie do:

  01 grunia 2008 r.

pod adresem:

  Komenda Powiatowa Policji
  Dworcowa 1
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (068)3475325.

Powrót na górę strony