Święto Zmarłych - akcja "ZNICZ" - Wiadomości - KPP Wolsztyn

Wiadomości

Święto Zmarłych - akcja "ZNICZ"

Data publikacji 29.10.2008

Pierwsze dni listopada to jak co roku zwiększona liczba pojazdów na naszych ulicach i tłumy pieszych w okolicach cmentarzy. To również większa ilość policyjnych patroli wszędzie tam, gdzie może dojść do zakłóceń ładu i porządku publicznego ...
 
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w dniu Wszystkich Świętych oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzi działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń charakterystycznych dla tego okresu. Prowadzone czynności polegać będą na skierowaniu większej niż zwykle liczby służb prewencyjnych, głównie patroli pieszych a także patroli operacyjnych, których zadaniem będzie między innymi kontrolowanie parkingów pod kątem zapobiegania włamaniom do pojazdów, jak i ich kradzieży oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego.
 
Równolegle prowadzone będą działania pod kryptonimem „ZNICZ”. Jak wykazuje praktyka, rokrocznie w pierwszych dniach listopada a szczególnie w dzień Wszystkich Świętych na drogach naszego powiatu następuje znaczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego. Największe  natężenie ruchu koncentruje się w okolicach cmentarzy i dróg dojazdowych do nekropolii.  W miejsca te dla zapewnienia płynności ruchu kołowego kierowane będą patrole Referatu Ruchu Drogowego. Szczególna uwaga policjantów „drogówki” skierowana będzie również na kierowców łamiących przepisy oraz nietrzeźwych użytkowników ruchu drogowego.
 
Nastąpią zmiany w organizacja ruchu na ulicach przyległych do wolsztyńskiego cmentarza. Polegać one będą na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania po jednej lub obu stronach jezdni zgodnie z ustawionym oznakowaniem:

 

·        ul. Nowa – na całej długości

·        ul. Lipowa – od ulicy Słowackiego  do ulicy Żeromskiego

·        ul. Powstańców Wlkp. – od ulicy Nowej   do ulicy Spokojnej

 

Ogólnodostępny parking będzie w tym roku zlokalizowany na boisku przy ZSZ na ul. Kusocińskiego.

Policja przypomina jednocześnie o zakazie ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów (z wyłączeniem autobusów)  o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz obowiązuje 31 października w godzinach 18:00-22:00 oraz 1 listopada w godzinach 08:00-22:00.