Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie - KPP Wolsztyn

Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

Od 2 marca br. na terenie całej Wielkopolski zostaje uruchomiony system nowych numerów telefonów stacjonarnych do jednostek policyjnych. Ma to związek z wdrażaniem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych i ujednoliceniem numeracji w całej Polskiej Policji.

Do końca września będzie obowiązywał okres przejściowy. Mieszkańcy będą mogli dzwonić zarówno na stare numery, jak i na nowe. Po tym okresie dotychczasowa numeracja zostanie wyłączona.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W WOLSZTYNIE
UL. DWORCOWA 1,  64-200 WOLSZTYN  

dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl 
komendant.
wolsztyn@po.policja.gov.pl 

 

 

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji

68 34 75 210
47 77 28 210

 

Dyżurny

68 34 75 200
47 77 28 200

 

Pomocnik Dyżurnego

68 34 75 211
47 77 28 211

 

Fax   

68 34 75 215
47 77 28 215

 

Numer alarmowy

112

  W Y D Z I A Ł    K R Y M I N A L N Y

Sekretariat

68 34 75 270
47 77 28 270

 

Naczelnik

68 34 75 271
47 77 28 271

Z-ca Naczelnika

68 34 75 272
47 77 28 272

 

Fax

68 34 75 275
47 77 28 275

 

W Y D Z I A Ł     P R E W E N C J I

Sekretariat

68 34 75 220
47 77 28 220

 

Naczelnik

68 34 75 221
47 77 28 221

 

Z-ca Naczelnika

68 34 75 222
47 77 28 222

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

Rewir Dzielnicowych

68 34 75 329
47 77 28 329

 

68 34 75 240, 68 34 75 242
47 77 28 240, 47 77 28 242

 

Zespół ds. Wykroczeń

68 34 75 227
47 77 28 227

 

Zespól Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

68 34 75 238
47 77 28 238

 

68 34 75 239
47 77 28 239

 

 
W Y D Z I A Ł   R U C H U   D R O G O W E G O

 

Sekretariat

68 34 75 260
47 77 28 260

 

Naczelnik

68 34 75 261
47 77 28 261

 

P O Z O S T A Ł E   K O M Ó R K I   O R G A N I Z A C Y J N E

Oficer Prasowy

68 34 75 209
47 77 28 209

 

Zespół Prezydialny, Kadr i  Szkolenia 

68 34 75 325
47 77 28 325

 

Stanowisko ds. Finansów

68 34 75 315
47 77 28 315

 

Stanowisko ds. Zaopatrzenia 

68 34 75 317
47 77 28 317