Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie - KPP Wolsztyn

Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

Dane teleadresowe KPP w Wolsztynie

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W WOLSZTYNIE
UL. DWORCOWA 1,  64-200 WOLSZTYN  

dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl 
komendant.
wolsztyn@po.policja.gov.pl 

 

 

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji

68 347-52-10

Dyżurny

68 347-52-00

Pomocnik Dyżurnego

68 347-52-11

Fax   

68 347-52-15

Numer alarmowy

112

  W Y D Z I A Ł    K R Y M I N A L N Y

Sekretariat

68 347-52-70

Naczelnik

68 347-52-71

Z-ca Naczelnika

68 347-52-72

Fax

68 347-52-75

W Y D Z I A Ł     P R E W E N C J I

Sekretariat

68 347-52-20

Naczelnik

68 347-52-21

Z-ca Naczelnika

68 347-52-22

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Rewir Dzielnicowych

68 347-53-29

68 347-52-40, 68 347-52-42

Zespół ds. Wykroczeń

68 347-52-27

Zespól Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

68 347-52-38

68 347-52-39

 
W Y D Z I A Ł   R U C H U   D R O G O W E G O

 

Sekretariat

68 347-52-60

Naczelnik

68 347-52-61

P O Z O S T A Ł E   K O M Ó R K I   O R G A N I Z A C Y J N E

Oficer Prasowy

68 347-52-09

Zespół Prezydialny, Kadr i  Szkolenia 

68 347-53-25

Stanowisko ds. Finansów

68 347-53-15

Stanowisko ds. Zaopatrzenia 

68 347-53-17