Poszukiwany Paweł Murawski - Poszukiwani - KPP Wolsztyn

Poszukiwani

Poszukiwany Paweł Murawski

 
 
 
murawski

MURAWSKI PAWEŁ
 

 syn Kazimierza i Annyz domu Wróblewicz

 

mężczyzna,

 

urodzony  21.10.1971r. w Wolsztynie

PODSTAWY WSZCZÊCIA POSZUKIWAŃ:

 
 

-Listgończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organposzukujący: Prokuratura  Rejonowa Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 278 § 2.

 
 

-Zarządzenie;   Wcelu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Organ poszukujący:Prokuratura  Rejonowa Bielsko-Biała;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

 

- List gończy;   W celu:Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ poszukujący:Sąd Rejonowy Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

 

 

 

- List gończy;   W celu:Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ poszukujący:Sąd Rejonowy Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 207 § 1.

 

 

 
Wzywa się każdego, kto zna miejscepobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji,prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lubdopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par.1 KK)
 

 

Wszelkieinformacjeo osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać pod numeremtelefonu  068 347 52 00, 997 lub wnajbliższej jednostce Policji.