Poszukiwany Paweł Murawski - Poszukiwani - KPP Wolsztyn

Poszukiwani

Poszukiwany Paweł Murawski

murawski

MURAWSKI PAWEŁ

  syn Kazimierza i Anny z domu Wróblewicz

mężczyzna,

urodzony  21.10.1971r. w Wolsztynie

PODSTAWY WSZCZÊCIA POSZUKIWAŃ:

- Zarządzenie;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Organ poszukujący: Prokuratura   Rejonowa  

  Bytom;    Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- Zarządzenie;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Organ poszukujący: Prokuratura   Rejonowa

  Kraków-Krowodrza;   

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Prokuratura  Rejonowa

  Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 278 § 2.

- Zarządzenie;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Organ poszukujący: Prokuratura  Rejonowa

  Bielsko-Biała;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- Nakaz; W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Wolsztyn;   

- Wniosek;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów operacyjnych; Organ poszukujący: Komornik; Siedziba organu:

  Wolsztyn;  Kwalifikacja prawna: Art. 209 § 1.

- Nakaz;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ poszukujący: Sąd Rejonowy 

  Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Prokuratura  Rejonowa

  Bytom;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ poszukujący: Sąd Rejonowy

  Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- Zarządzenie;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy  

  Brzeg;   Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1.

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ poszukujący: Sąd Rejonowy

  Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 207 § 1.

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par. 1 KK)

 

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać pod numerem telefonu  068 347 52 00, 997 lub w najbliższej jednostce Policji.