Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 22.02.2021

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączyli się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Wsparcie jest również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie pomocy osobom zainteresowanym udzielać będą  w ramach codziennych dyżurów policjanci Wydziału Kryminalnego

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

(Ministerstwo Sprawiedliwości)/WAD

  • Plakat akcji przedstawiający dziewczynkę z zamkniętymi oczami tulącą się do kobiety. Obok, po lewej stronie, na tle czerwonego koła widnieje napis Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz daty rozpoczęcia i zakończenia akcji, tj. 22 - 28 lutego 2021 roku. Po prawej stronie logo Funduszu Sprawiedliwości.
    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem