Ogólnopolskie działania "TRUCK&BUS" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Ogólnopolskie działania "TRUCK&BUS"

Data publikacji 13.02.2020

12 lutego policjanci z wolsztyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego włączyli się w ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”. Mimo, iż nadrzędnym celem działań było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze zwracać również uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W ramach przeprowadzonych działań policjanci sprawdzali w szczególności:

  • stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
  • czas pracy kierowców,
  • sposób przewożenia osób i rzeczy.

Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego. Na terenie powiatu wolsztyńskiego policjanci skontrolowali niemal 40 pojazdów, w tym 32 pojazdy ciężarowe, ujawniając 17 przypadków naruszeń prawa. W 7 przypadkach, z uwagi na zły stan tech niczny pojazdu, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny.

 

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia naszego bezpieczeństwa.