Starkowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Starkowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 24.01.2020

Policjanci Zespołu ds. Nieletnich odwiedzili w środę 22 stycznia młodzież klas siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej w Starkowie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie poruszono tematykę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji oraz kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

22.01.2020 r. policjanci Zespołu ds. Nieletnich wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie odwiedzili uczniów klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej w Starkowie

Spotkanie było poświęcone tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjanci poruszyli między innymi aspekty dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich w sytuacji popełnienia czynów karalnych lub zachowań świadczących o demoralizacji.

Nie zabrakło też akcentów dotyczących problematyki uzależnień, w tym przypomnienia o zainaugurowanej w ubiegłym roku kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" i jej głównego hasła: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o tym, jak ważna jest edukacja młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.