Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa

Data publikacji 13.01.2020

Dziś w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie kierownictwo wolsztyńskiej jednostki podsumowało wyniki zeszłorocznej pracy. W odprawie uczestniczył między innymi I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji na co dzień współpracujących z Policją. Spotkanie było też okazją to określenia planów na bieżący rok.

Dziś - 13 stycznia - Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie odwiedził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. Pretekstem do wizyty była odprawa służbowa, w trakcie której podsumowano efekty służby wolsztyńskich policjantów w minionym roku. Z zaproszenia do udziału w tegorocznym podsumowaniu skorzystali Starosta Wolsztyński Pan Jacek Skrobisz, Burmistrz Wolsztyna Pan Wojciech Lis, Wójt Gminy Siedlec Pan Jacek Kolesiński, Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Prokurator Rejonowy w Wolsztynie Pani Urszula Świąder, a także Zastępca Komendanta PSP w Wolsztynie st.kpt. Karol Kędziorski.

W trakcie odprawy przedstawiono informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wolsztyńskiego w  2019 roku. Dane dotyczące działań Policji w tym zakresie przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Krzysztof Krawczyk. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Robert Bekier, omówił kwestie dotyczące funkcjonowania jednostki, a także planów i zamierzeń na bieżący rok. Podziękował też policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą służbę i pracę, a przedstawicielom samorządów powiatowych za pomoc bez której służba mundurowych byłaby o wiele trudniejsza.

Podczas odprawy, w imieniu gości głos zabrali także Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz oraz Prokurator Rejonowy w Wolsztynie Pani Urszula Świąder. Mówcy przyłączyli się do podziękowań dla stróżów prawa i pracowników cywilnych za codzienny trud wkładany w każdą służbę. Wskazali również na obszary, w których działania Policji mają szczególne znaczenie w zakresie odczuwalnego przez mieszkańców powiatu poziomu bezpieczeństwa. Zadeklarowali także kontynuowanie wysoko ocenianej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

W wystąpieniu podsumowującym odprawę I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, podobnie jak szef wolsztyńskich stróżów prawa podziękował wszystkim za duże zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Analizując dokonania mundurowych wskazał na nieliczne obszary, w których należy zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Jednocześnie złożył wyrazy uznania za wysoki poziom osiąganych wyników.

 • Rozpoczęcie odprawy służbowej. Meldunek Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu składa Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wolsztynie podinsp. Rafał Lewandowski
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie insp. Roberta Bekiera
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Krzysztof Krawczyk podczas wystąpienia w trakcie którego omawia stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2019 roku
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Krzysztof Krawczyk podczas wystąpienia w trakcie którego omawia stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2019 roku
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie insp. Roberta Bekiera
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Wystąpienie Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie Urszuli Świąder
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Podsumowanie odprawy służbowej i ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wolsztyńskiego przez insp. Romana Kustera.
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa
 • Zakończenie odprawy służbowej. Meldunek składa podinsp. Rafał Lewandowski.
  Wolsztyn - Roczna odprawa służbowa