Aktualności

Wolsztyn - Kapsuła Czasu świadectwo obecności, służby i oddania na rzecz mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

Data publikacji 14.11.2019

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie odsłonięto „Kapsułę Czasu”. W uroczystości udział wzięli policjanci i pracownicy wolsztyńskiej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza i Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa. Spotkanie było też okazją do ręczenia odznaczeń resortowych.

14.11.2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odsłonięta została „Kapsuła Czasu”- wykonana z metalu tuba, w której znalazły się między innymi fotografie i materiały związane ze służbą i pracą policjantów i pracowników cywilnych wolsztyńskiej jednostki oraz podległych jej posterunków. Odsłonięta kapsuła złożona została w specjalnie przygotowanej niszy, tuż pod sztandarem jednostki, jako wyraz przywiązania do widniejącym na nim wartości – Prawo i Ojczyzna.

Uroczystą zbiórkę zorganizowaną w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczął podinsp. Rafał Lewandowski, który złożył meldunek o gotowości obecnych do udziału w niej Komendantowi Powiatowemu Policji w Wolsztynie insp. Robertowi Bekierowi.

Inspektor Robert Bekier powitał przybyłych na uroczystość Starostę Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza i Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa oraz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Przybliżając ideę utworzenia kapsuły czasu powiedział: Rok 2019, to rok, w którym mija 100 lat od czasu, gdy na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku powołana została Policja Państwowa. Jako policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie czujemy się spadkobiercami naszych poprzedników, którzy swe życie, służbę i pracę związali z Wolsztynem.  Wiemy, że gdy minie czas naszej aktywności zawodowej zastąpią nas kolejne pokolenia.  Towarzyszy nam jednak przekonanie, że będą to osoby, które w kanonie bliskich sobie wartości na pierwszym miejscu stawiać będą działalność na rzecz bezpieczeństwa wolsztynian oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu wolsztyńskiego. W roku jubileuszu polskiej Policji dla nich oraz im współczesnych, jako załoga Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie wraz z Posterunkami Policji w Siedlcu i Przemęcie tworzymy niniejszą „Kapsułę Czasu”, dając świadectwo swej obecności, a także służby i oddania na rzecz mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

Uroczystego odsłonięcia kapsuły dokonali insp. Robert Bekier i Starosta Jacek Skrobisz.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 roku brązowym medalem za wieloletnią aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego odznaczony został Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz. Wyróżnienie odebrał z rąk Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Piotra Horowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie insp. Roberta Bekiera. Kolejne wyróżnienie – okolicznościowy medal z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej nadany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę otrzymał asp.sztab Piotr Horowski.

Podsumowaniem uroczystej zbiórki były krótkie przemówienia zaproszonych gości, którzy doceniając codzienną służbę policjantów, podziękowali za będący jej efektem wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

Zgodnie z intencją policjantów złożona dziś kapsuła otwarta zostanie podczas obchodów Święta Policji w dniu jubileuszu 200. rocznicy powołania Policji Państwowej 24 lipca 2119 roku.

 • Gabinet Komendanta. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie wspólnie ze swym zastępcą podczas przygotowania Kapsuły Czasu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Gabinet Komendanta. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie wspólnie ze swym zastępcą podczas przygotowania Kapsuły Czasu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Gabinet Komendanta. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie wspólnie ze swym zastępcą oraz oficerem prasowym podczas przygotowania Kapsuły Czasu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Gabinet Komendanta. Komendant oraz pracownik Zespołu ds. Finansów podczas plombowania Kapsuły Czasu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Komendant Robert Bekier oraz Zastępca Komendanta Krzysztof Krawczyk podczas umieszczania kapsuły w przygotowanym dla niej miejscu
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Rozpoczęcie uroczystej zbiórki. Naczelnik Wydziału Prewencji i Komendant tuż po złożeniu meldunku
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Okolicznościowe przemówienie Komendanta.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Załoga KPP w Wolsztynie podczas uroczystości. W tle Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Załoga KPP w Wolsztynie podczas uroczystości.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Załoga KPP w Wolsztynie podczas uroczystości.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Komendant Robert Bekier oraz Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz podczas odsłaniania niszy z Kapsułą Czasu
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Zbliżenie na niszę z Kapsułą Czasu po jej odsłonięciu
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Komendant Robert Bekier gratuluje Staroście odznaczenia brązowym medalem za wieloletnią aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Starosta Wolsztyński podczas podziękowań za odznaczenie go brązowym medalem za wieloletnią aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Komendant Robert Bekier w towarzystwie Zastępcy Krzysztofa Krawczyka wręcza Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Piotrowi Horowskiemu okolicznościowy medal w okazji 100.rocznicy powołania Policji Państwowej nadany przez Inspektora Piotra Mąkę - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu
 • Zbliżenie na Medal w okazji 100.rocznicy powołania Policji Państwowej nadany przez Inspektora Piotra Mąkę - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
  Wolsztyn - Kapsuła Czasu