Powodowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Powodowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 14.11.2019

Policjanci zajmujący się problematyką nieletnich wspomagani przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Wolsztyna odwiedzili wczoraj młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Podczas spotkania, poruszono tematykę dotyczącą kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

13.11.2019 r. policjanci Zespołu ds. Nieletnich KPP w Wolsztynie oraz przedstawicielka wolsztyńskiej  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Wizyta w placówce, jak kontynuacja prowadzonych od ubiegłego roku szkolnego działań była poświęcona szeroko rozumianej problematyce uzależnień, w tym kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" i jej głównego hasła: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Prelegenci podjęli dyskusję z młodzieżą dotyczącą roli edukacji wśród ich rówieśników na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter spotkania omówione zostały zarówno konsekwencje prawne w zakresie posiadania i sprzedaży substancji zabronionych, jak również te które dotykają kwestii zdrowotnych.

Cykl spotkań, których tematem przewodnim są uzależnienia realizowany jest wśród młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Kolejne spotkania przybliżające tą trudną tematykę zaplanowano w najbliższym czasie w kolejnych szkołach na terenie gminy Wolsztyn.

  • Policjant podczas wykładu dla młodzieży z ZSRiT w Powodowie
    Powodowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają" Nazwa
  • Młodzież z ZSRiT w Powodowie podczas wykładu, którego tematem były uzależnienia od dopalaczy
    Powodowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Przedstawicielka PSS-E w Wolsztynie demonstruje działanie narkogogli.
    Powodowo - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"