Świętno - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Świętno - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 26.09.2019

Policjanci zajmujący się problematyką nieletnich odwiedzili wczoraj młodzież ze Szkoły Podstawowej w Świętnie. Podczas spotkania, w którym prowadził m.in. dzielnicowy asp. Mariusz Klim poruszono tematykę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji oraz kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

26.09.2019 r. policjanci KPP w Wolsztynie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Świętnie. Wizyta w placówce była poświęcona szeroko rozumianej problematyce uzależnień, w tym przypomnienia o zainaugurowanej w kwietniu kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" i jej głównego hasła: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o tym, jak ważna jest edukacja młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół naszego powiatu, podczas których policjanci ostrzegać będą przed niebezpieczeństwami kontynuowane będą na przestrzeni całego roku szkolnego.

  • Uczniowie SP w Świętnie podczas pogadanki na temat uzależnień i wynikających z nich zagrożeń.
    Świętno - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Uczniowie SP w Świętnie podczas pogadanki na temat uzależnień i wynikających z nich zagrożeń. Zajęcia prowadził dzielnicowy asp. Mariusz Klim
    Świętno - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"