NURD - Podsumowanie działań - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

NURD - Podsumowanie działań

Data publikacji 09.02.2018

Zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili w ostatnich dniach kolejną edycję działań kontrolno-prewencyjnych skierowanych na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Okres zimowy to szybko zapadający zmrok i zmienne warunki pogodowe. Ujemne temperatury, opady deszczu i śniegu w znaczący sposób pogarszają przyczepność i wydłużają drogę hamowania pojazdów.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę. W starciu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Dlatego bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę „starą” prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu po poboczu lub po jezdni. Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście.

 W poniższym zestawieniu przedstawiamy dane obrazujące wyniki trzydniowej akcji NURD.

 

Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach

16

Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach

-

Liczba legitymowanych osób

97

Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie:

58

W tym

samochodów osobowych

36

samochodów ciężarowych

-

busów

4

autokarów

1

motocykli

-

motorowerów

-

Liczba ujawnionych:

wykroczeń - ogółem

75

przestępstw z art. 178a§1 k.k.

-

innych przestępstw

-

wykroczeń z art. 87§1 k.w.

-

wykroczeń z art. 87§2 k.w.

-

wykroczeń z art. 87§1a k.w.

-

Liczba ujawnionych wykroczeń – ogólnie: liczba mandatów

61

Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu:

nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszych - ogółem

8

nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - liczba

-

wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych - liczba

-

przekroczenia prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych - liczba

7

nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem

29

przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba

8

przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba

17

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie

-

Liczba zastosowanych pouczeń

14

Zatrzymane dokumenty

prawa jazdy (ogółem)

-

prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zab.

-

dowody rejestracyjne

9